Wyniki naboru Podkarpackich Inicjatyw Lokalnych FIO! Będzie mobilne centrum NGO!

Właśnie pojawiły się wyniki regrantingu FIO - naboru inicjatyw lokalnych do dofinansowania kwotą do 5 tysięcy złotych. W Mielcu otrzymała je conajmniej grupa nieformalna Koło Przyjaciół Harcerstwa przy 11 Mieleckiej Drużynie Harcerek "Głębia"  oraz Fundacja PrzeKarpacie (na stworzenie mobilnego centrum wsparcia - zakup sprzętu prezentacyjnego i zaproponowania nowych wydarzeń)! Gratulujemy!Właśnie dzisiaj zakończona została ocena merytoryczna wniosków złożonych w I edycji naboru Akademii Aktywnych Obywateli. W ramach tej edycji do oceny merytorycznej przekazanych zostało 194 wnioski, z czego dofinansowanie otrzymało 115 inicjatyw. (1,68 wniosku na 1 miejsce). Celem projektu jest m.in. nauka pisania wniosków o granty, rozwój młodych organizacji oraz aktywizacja szeregowych członków stowarzyszeń.

 Kto dostał środki z FIO na podkarpacką inicjatywę lokalną?

W naborze dominowały grupy nieformalne, gdyż organizacje musiały być młode, kilka z nich zostało odrzuconych przy ocenie formalnej.
Koło Przyjaciół Harcerstwa przy 11 Mieleckiej Drużynie Harcerek "Głębia" w Mielcu uzyskało finansowanie dla inicjatywy Nasze dzieci - wielka sprawa.
Fundacja PrzeKarpacie na "Mobilne centrum wsparcia przedsiębiorczości i NGO", które pomoże organizacjom w ich prezentacji na wydarzeniach, spotkaniach wewnętrznych-rozwojowych, w tym szkoleniach, a także w efekcie inicjatywy zaoferuje nowe wydarzenia wspierające przedsiębiorczość i działalność pozarządową w Mielcu, rozwijając aktywności public relations organizacji i prezentowania ich postulatów.

Na liście rankingowej wyników są 3 kategorie:

  1. : „Wnioski rekomendowane do dofinansowania” - to te, które zostały zatwierdzone do dofinansowania FIO z propozycją kwot,
  2. Wnioski - lista rezerwowa” - to lista wniosków, które ze względu na wyczerpanie się puli przeznaczonej na inicjatywy, zostaną dofinansowane w przypadku gdy któryś z wnioskodawców zwycięskich nie podejmie się realizacji swojej inicjatywy FIO.
  3. Wnioski odrzucone z powodu nie spełnienia kryteriów formalnych podczas oceny merytorycznej” - lista wniosków, które zostały odrzucone w wyniku nie spełnienia kryteriów formalnych, wskazanych na etapie oceny merytorycznej, zgodnie z zapisami regulaminu punkt IX.3.3.
Pełna lista tutaj: http://www.karierawdebicy.pl/download/gfx/dkb/pl/defaultaktualnosci/267/5/1/2014-09-05-lista_rankingowa_aao_pio_2014_ocena_merytoryczna.pdf

O autorze Obywatelski Mielec

Autorem jest dziennikarz obywatelski z Mielca. Obywatelski Mielec to wspólny serwis aktywnych mieskzańców - członków organizacji społecznych, działaczy, osób które chcą coś zmienić.

0 komentarze:

Prześlij komentarz

Napisz nam, co o tym myślisz!