Mija 25 lat od założenia Fundacji SOS Życie

Znana nie tylko na Podkarpaciu, ale i w całej Polsce ze swoich działań na rzecz profilaktyki raka piersi i raka szyjki macicy Fundacja SOS Życie powstała w 1990 roku. Przeczytaj, jak będzie świętowała swój jubileusz.

Łucja Bielec, założycielka Fundacji SOS Życie


30 września 2015 r. w Rzeszowie odbędzie się konferencja naukowo-szkoleniowa, połączona z jubileuszem 25-lecia Fundacji SOS Życie.

Temat konferencji to „Profilaktyka chorób nowotworowych wyzwaniem dla Podkarpacia na lata 2016-2020”. Wystąpi podczas niej wielu wybitnych onkologów i liderów organizacji, które zajmują się profilaktyką chorób nowotworowych.

-Zapraszam przedstawicieli Jednostek Samorządu Terytorialnego, wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, starostów, radnych, liderów organizacji pozarządowych, które zajmują się zdrowiem, osoby, które odpowiadają za jakość zdrowia i leczenie na Podkarpaciu - informuje Łucja Bielec.

Konferencja odbędzie się w Sali Audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4.


Program konferencji, 30 września 2015 r., Rzeszów


9.00–9.30 Rejestracja uczestników

9.30–10.00 Otwarcie konferencji, powitanie zaproszonych gości - Władysław Ortyl, Marszałek Województwa Podkarpackiego

Jubileusz 25-lecia Fundacji SOS Życie w Mielcu, Łucja Bielec, Kinga Bielec

10.00–10.20 Profilaktyka nowotworów i prewencja wyzwaniem dla samorządów Podkarpacia na lata 2016-2025, dr Janusz Meder, Prezes Polskiej Unii Onkologii

10.20–10.40 Doświadczenia i dobre praktyki skriningu we wczesnym wykrywaniu raka piersi i raka szyjki macicy na Podkarpaciu, Łucja Bielec, założycielka Fundacji SOS Życie i Ośrodka Diagnostyki Chorób Nowotworowych w Mielcu

10.40–11.00 Epidemiologia nowotworów, standardy sprawdzone w profilaktyce,
prof. Zbigniew Wronkowski, Prezes Polskiego Komitetu Zwalczania Chorób Nowotworowych

11.00–11.20 Onkologia na Podkarpaciu - teraźniejszość i przyszłość,
prof. Andrzej Kawecki, Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Radioterapii Onkologicznej dla woj. podkarpackiego

Przerwa

11.40–12.00 Plany rozwoju sieci ośrodków diagnostyki i leczenia raka piersi w Polsce,
prof. Tadeusz Pieńkowski, Polskie Towarzystwo do Badań nad Rakiem Piersi

12.00–12.20 Breast Cancer Unit – europejski sukces. Czy będzie w Polsce?
dr Dorota Czudowska, Dyrektor Ośrodka Diagnostyki Chorób Nowotworowych w Legnicy

12.20–12.40 Jak wykorzystać potencjał pielęgniarek i położnych w edukacji prozdrowotnej dla realizacji przesiewowych badań profilaktycznych wczesnego wykrywania nowotworów na Podkarpaciu?
Barbara Jobda, Prezes Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Onkologicznych

12.40 – Posumowanie Konferencji: Łucja Bielec, Rudolf Borusiewicz, Sekretarz Generalny Związku Powiatów Polskich; Teresa Gwizdak, Dyrektor Departamentu Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej; prof. dr n. med. Andrzej Kawecki, Stanisław Kruczek, Członek Zarządu. Województwa Podkarpackiego; dr Janusz Meder, Krystyna Wechman, Prezes Federacji Stowarzyszeń Amazonek, Wiceprezes Polskiej, Koalicji Organizacji Pacjentów Onkologicznych; prof. dr n. med. Zbigniew Wronkowski, Wojciech Zając, Przewodniczący Komisji Ochrony Zdrowia, Polityki Prorodzinnej i Społecznej Sejmiku Województwa Podkarpackiego


O autorze Obywatelski Mielec

Autorem jest dziennikarz obywatelski z Mielca. Obywatelski Mielec to wspólny serwis aktywnych mieskzańców - członków organizacji społecznych, działaczy, osób które chcą coś zmienić.

0 komentarze:

Prześlij komentarz

Napisz nam, co o tym myślisz!