społeczna strona miasta

Zwalczasz wykluczenie nieletnich? - Notariusze to sfinansują do 30 tysięcy

Działania najdłużej półroczne, które mają przeciwdziałać wykluczeniu dzieci i młodzieży można sfinansować kwotą 30000 złotych z Funduszu Społecznego Notariatu. Termin składania ofert (wniosków aplikacyjnych) został przedłużony do 22 lipca 2014 r.


Granty 30 tysięcy Fundusz Notariatu Konkurs nabór wniosków


Fundusz Krajowej Rady Notarialnej- Fundusz Społeczny Notariatu - wyłania najlepsze projekty dotyczące zwalczania wykluczenia społecznego dzieci i młodzieży, w 2014 roku mamy IV edycję, nabór wniosków rozpoczął się 1.czerwca.

Fundusz Społeczny Notariatu zaprasza do naboru wniosków - konkursu - organizacje pozarządowe, które:

  • uzyskały osobowość prawną na co najmniej 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku aplikacyjnego,
  • działają nie dla osiągnięcia zysku (nonprofit) lub z przeznaczeniem wygenerowanych środków na cele statutowe (not-for-profit).
Realizacja finansowanych projektów rozpocznie się 18 listopada 2014 r. Projekty muszą zakończyć się najpóźniej 18 maja 2015 r.

Grant 30 tysięcy w jednym naborze (co roku) otrzymuje 4-5 wniosków. Przykładowe działania, jakie uzyskały granty w poprzednich latach były lokalne - w obrębie jednego miasta, nakierowane na warsztaty artystyczne, edukację praktycznych umiejętności, edukację przez zabawę oraz wsparcie towarzyszące problemom zdrowotnym (dzieci z określoną chorobą, przebywające w specjalstycznym ośrodku).

Krajowa Rada Notarialna (KRN) jest reprezentantem notariatu Rzeczypospolitej Polskiej. W skład Rady wchodzą przedstawiciele wszystkich jedenastu izb notarialnych, m.in. w Rzeszowie. W izbach tych obowiązkowo zrzeszeni są wszyscy notariusze prowadzący kancelarie na obszarze przypisanym danej izbie.

Więcej o naborze wniosków: http://www.fundusznotariatu.pl/

Zostań poinformowanym mieszkańcem Mielca!

Głosy mieszkańców: