Będzie nowe partnerstwo organizacji z Miastem - ruszyło wsparcie z "ROWES"

Nowy Rzeszowski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej ma w zasięgu Powiat Mielecki. Organizacje skorzystają ze szkoleń i pomocy księgowej, prawnika oraz marketera. Zaplanowano też wyjazd na dwudniową wizytę studyjną do Cieszyna, a po niej zawarcie nowego partnerstwa uczestników z Miastem Mielec.


Wady i zalety konsultowania - jeden ze slajdów prezentacji podczas warsztatów rozwijania partnerstw

Spotkanie szkoleniowe, które odbyło się 29 maja w Urzędzie Miejskim, jest pierwszym etapem trwających 4 dni warsztatów partnerstwa lokalnego organizowanych w ramach projektu Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego pn. „Rzeszowski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt ma na celu zwiększenie kompetencji uczestników projektu pracujących w podmiotach ekonomii społecznej lub z nimi współpracujących oraz promocję sektora ekonomii społecznej jako instrumentu aktywizacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.


Do projektu dołączyły:
 • Miasto Mielec
 • Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Koło w Mielcu, 
 • Fundacja Źródełko, 
 • Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Mielcu, 
 • Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Nowe Życie”, 
 • GZAZ w Maliniu, 
 • Stowarzyszenie Kulturalne JARTE, 
 • Towarzystwo Brata Alberta – Koło Mielec, 
 • Klub Integracji Społecznej działający przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mielcu, 
 • Młodzieżowe Centrum Kariery – OHP Mielec, 
 • Fundacja Przekarpacie, 
 • Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu, 
 • Warsztat Terapii Zajęciowej w Mielcu.

Celem 4-dniowych warsztatów partnerstwa lokalnego jest zawiązanie porozumień partnerskich między samorządem lokalnym a organizacjami pozarządowym lub innymi zainteresowanymi podmiotami. W następnej kolejności odbędzie się wizyta studyjna do Cieszyna, podczas której uczestnicy projektu zapoznają się z rozwiązaniami z zakresu partnerstw lokalnych stosowanymi przez inne instytucje na terenie Polski. Zaplanowany jest również drugi dzień warsztatów, na których ustalane będą konkretne postanowienia współpracy.

Organizacje pozarządowe i podmioty ekonomii społecznej przystępując do projektu Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego mogą zyskać ponadto dostęp do różnego rodzaju usług np. doradztwa indywidualnego, usług prawnych bieżących i specjalistycznych, usług księgowych, marketingowych, udziału w szkoleniach tematycznych i konferencjach.

Wsparcie (np. doradcze i rzeczowe) zakończy się w listopadzie. Dwudniową wizytę studyjną zaplanowano na pierwszą połowę czerwca, a po niej nastąpi jeszcze jedno spotkanie finalizujące pomysł nowego partnerstwa (czyli łącznie czwarty dzień warsztatów partnerstw).

W programie wizyty studyjnej znalazły się zagadnienia marketingowe (dzień 1) oraz przykłady sukcesów i porażek spółdzielni socjalnych. Wizyta obejmie też Cieszyńskie Centrum Wolontariatu.

Zapisy do projektu ROWES, dokumenty zgłoszeniowe: http://www.rarr.rzeszow.pl/projekty/rzeszowski-osrodek-wsparcia-ekonomii-spolecznej 

O autorze Obywatelski Mielec

Autorem jest dziennikarz obywatelski z Mielca. Obywatelski Mielec to wspólny serwis aktywnych mieskzańców - członków organizacji społecznych, działaczy, osób które chcą coś zmienić.

0 komentarze:

Prześlij komentarz

Napisz nam, co o tym myślisz!