Zdobądź nowe kwalifikacje: monitoring spółek komunalnych (szkolenia i zwrot kosztów)

Ruszyła rekrutacja obywateli do ogólnokrajowego przeglądu spółek komunalnych. Podania przyjmowane są do 24 sierpnia. Program nabycia umiejętności obejmuje dwa wyjazdy na szkolenia i opiekę merytoryczną. Uczestnicy otrzymają też fundusze na start!

fot. Eliott Clark CC-BY-SA, flickr.com

Dofinansowany ze środków Norweskich Projekt skierowany jest przede wszystkim do pojedynczych osób, grup nieformalnych, a także organizacji pozarządowych, które nie mają doświadczenia w prowadzeniu kontroli obywatelskiej, a chciałyby zdobyć wiedzę w tym zakresie i prowadzić takie działania w przyszłości, również po zakończeniu projektu.
 
 
Sieć Obywatelska Watchdog Polska dokłada starań, żeby w monitoringu mogły uczestniczyć osoby, którym sytuacja życiowa może utrudniać udział w szkoleniach - serdecznie zachęcają do udziału osoby z niepełnosprawnością, osoby opiekujące się dziećmi lub innymi zależnymi od nich bliskimi (w tym zwierzętami domowymi). Po przyjęciu do monitoringu zebrane zostaną potrzeby zapewnienia opieki lub dodatkowego wsparcia.
 

Do czego zobowiązuje udział w projekcie Monitoringu Spółek?

 1. obowiązkowa jest obecność na dwóch szkoleniach stacjonarnych pod Warszawą – 11-13 września oraz 4-6 grudnia 2015 r.
 2. konieczne jest wypełnienie ankiety zbierającej dane pozyskane w ramach monitoringu;
 3. wymagane jest przeprowadzenie akcji informującej mieszkańców i mieszkanki monitorowanej gminy o wynikach monitoringów oraz zachęcającej do przyłączenia się do działań na rzecz zmiany (można tu liczyć na pomoc Obywatelskiego Mielca)
 4. zobowiązuje do spełnienia zasad obiektywizmu, rzetelności, jawności i działalności na rzecz dobra wspólnego w prowadzonych działaniach.

Co w oferuje kandydatom projekt Monitoring Spółek?


 1. dwa spotkania stacjonarne w Pruszkowie pod Warszawą (pokrywają wszystkie koszty uczestnictwa);
 2. dostęp do internetowej ankiety prowadzącej przez monitoring i umożliwiającej wpisywanie zebranych w ramach monitoringu danych;
 3. wsparcie ekspertów w zakresie dostępu do informacji publicznej cały okres trwania monitoringu;
 4. wsparcie ekspertów w zakresie prowadzenia kontroli obywatelskiej przez cały okres trwania monitoringu;
 5. zwrot kosztów ponoszonych na bieżąco w wysokości nie wyższej niż 800 zł na gminę

Organizatorzy nie oferują narzędzi monitoringu internetu (jak Brand24 etc. - szansa Michale ;) ), dane w monitoringu będą pozyskiwane innymi drogami, jak czytamy w ogłoszeniu:

Zagadnienia będą badane poprzez analizę dokumentów, rozmowy z urzędnikami, członkami organów spółek komunalnych oraz obserwacje własne. Na tej podstawie uczestniczki i uczestnicy monitoringu będą odpowiadać na pytania zawarte w internetowej ankiecie przygotowanej przez Sieć Obywatelską Watchdog Polska.

O Projekcie Monitoring Spółek Komunalnych


Celem monitoringu jest doprowadzenie do jak największej przejrzystości działań gminy wobec spółek komunalnych, jak również działań podejmowanych przez same spółki.
 
Monitoring spółek komunalnych dotyczy zbadania czterech obszarów działania spółek komunalnych

 1. polityki gminy wobec nich, 
 2. procedury doboru członków organów spółek, 
 3. wynagradzania członków organów spółek oraz 
 4. przejrzystości działania spółek.

Jakie dokumenty należy złożyć w rekrutacji?

Należy zapoznać się z regulaminem (tutaj, .PDF), a następnie wypełnić elektroniczny formularz zapisów - jest tutaj: http://limonka.siecobywatelska.pl/index.php/441669/lang-pl 


Więcej informacji można uzyskać od Agnieszki Zdanowicz – koordynatorki Monitoringu Spółek Komunalnych, [email protected], tel. 22 844 73 55

O autorze Obywatelski Mielec

Autorem jest dziennikarz obywatelski z Mielca. Obywatelski Mielec to wspólny serwis aktywnych mieskzańców - członków organizacji społecznych, działaczy, osób które chcą coś zmienić.

0 komentarze:

Prześlij komentarz

Napisz nam, co o tym myślisz!