1 procent podatku dla Mielca!

krs lista opp Mielec

Przedstawiamy listę organizacji pożytku publicznego z Mielca, które są uprawnione do pozyskiwania jednego procenta podatku (1%) w formularzach PIT

- w swoim zeznaniu rocznym (rozliczeniu) można wpisać następujące dane organizacji:

Działalność na rzecz zdrowia:

 • Stowarzyszenie Amazonek Powiatu Mieleckiego
   Numer KRS: 0000002188
 • Mieleckie Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Rozsiane w Mielcu
   Numer KRS: 0000019619

w tym na rzecz osób wykluczonych:

 • Stowarzyszenie Trzeźwościowe ""Nowe Życie""
  Numer KRS: 0000219331
 • Schronisko dla Bezdomnych im. św. Brata Alberta
  Numer KRS: 0000069581 z dopiskiem: koło w Mielcu

w tym działające na rzecz zdrowia dzieci:
 • Stowarzyszenie Dla Was
  Numer KRS: 0000286073
 • Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym - Koło w Mielcu
   Numer KRS: 0000232950
 • Stowarzyszenie "Jedno Życie"
   Numer KRS: 0000250594
 • Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Mielcu
   Numer KRS: 0000278724
 • Stowarzyszenie Rodziców osób niepełnosprawnych i osób wspierających przy W.T.Z.
   Numer KRS: 0000063084
 • Stowarzyszenie "GODNE ŻYCIE DLA DZIECI"
   Numer KRS: 0000236847 


Kultura:

 • Stowarzyszenie Kulturalne JARTE
   Numer KRS: 0000215446
Sport, hobby:
 • Międzyszkolny Klub Sportowy ""Ikar"" Mielec
   Numer KRS: 0000229114
 • Klub Brydżowy Hotel Polski - Mielec
   Numer KRS: 0000320492
 • Klub Żeglarski "Orkan"
   Numer KRS: 0000002503
 • Chorągiew Podkarpacka Związku Harcerstwa Polskiego
  z dopiskiem (Dodatkowe informacje): Hufiec ZHP Mielec
   Numer KRS: 0000296261
 • Lekkoatletyczny Klub Sportowy Stal Mielec
   Numer KRS: 0000334947
 • Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze oddział miejski w Mielcu
   Numer KRS: 0000066491

Działania na rzecz sektora organizacji pozarządowych:

 • FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH POWIATU MIELECKIEGO
   Numer KRS: 0000238093


Lista KRS do PIT przygotowana na podstawie spisu publikowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w lutym 2016 roku.