Nabór FIO wystartował! Jak pisać projekty na Fundusz Inicjatyw Obywatelskich po zmianach w 2014?

Mamy informacje z pierwszej ręki, czyli p. Mirosława Przewoźnika - eksperta oceniającego wnioski FIO, który na spotkaniu informacyjnym w Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie przedstawił założenia i logikę projektową nowej edycji. Nabór wniosków trwa do 7. marca, a jeśli Twój projekt przejdzie możesz go realizować od 1.czerwca.


Rady eksperta:

 • Diagnoza jest konieczna.Projekty oceniają też socjologowie, oceniają dokładność identyfikacji grupy docelowej, przydatność dla niej celu i osiągniętego rezultatu;
 • opisuj ryzyka - chociaż nie ma za nie punktów, to udowadniasz ekspertowi, że masz przemyślany projekt;
 • stawki wynagrodzeń podawaj adekwatne do regionu (acz będą je oceniać eksperci spoza naszego województwa). Można uzasadniać wyższe np. wliczeniem do nich własnych kosztów dojazdu zleceniobiorcy;
 • zwróć uwagę na "drobne" punkciki - mniejsze składniki punktacji bywają pomijane przy pisaniu- np. polityki horyzontalne - a każdy punkt się liczy;
 • jeśli nie macie doświadczenia, jako organizacja (np. młoda, brak projektów w dużej skali) - opiszcie doświadczenie swojej kadry;
 • liczy się korzyść projektu dla otoczenia i innych instytucji - warto wziąć to pod uwagę przy wybieraniu wskaźników;
 • liczy się wzmocnienie potencjału organizacji - nie ukrywaj tego, bo ten element jest doceniany.

Partnerstwa w FIO 2014

Ten temat przysparza wątpliwości organizacjom, co było widać podczas spotkania. Fundusz Inicjatyw Obywatelskich po zmianach premiuje współpracę, kształtuje relacje między organizacjami i ich otoczeniem. Dlatego projekty wspólne są premiowane.

Dobra wiadomość: Małe organizacje (w ramach regrantingu) mogą składać 2 wnioski - jako mała organizacja i partner w innym priorytecie - jest zachęta w formie takiej 'luki' w limicie ofert.

W konkursie są możliwe 3 rodzaje partnerstw:

 1. NGO + jednostka samorządu (w tym np. szkoły)
 2. NGO + firma prywatna (Spółka, firma os. fizycznej, prywatna szkoła wyższa. Tutaj w grę wchodzi też np. wolotariat pracowniczy)
 3. NGO + NGO (partnerstwo wewnątrzsektorowe)

Jak widać, tylko organizacja pozarządowa może być wnioskodawcą. W przypadku partnerstwa pozarządowego (#3), należy podzielić zadania partnerów, dokładnie je opisać i zaznaczyć sposób reprezentacji wobec grantodawcy (można także wyznaczyć organizację liderską w projekcie).

Kategorie kosztów we wniosku FIO:
 1. Kategoria I – Koszty osobowe merytoryczne 
 2. Kategoria II –Koszty obsługi zadania publicznego, w tym koszty administracyjne.
 3. Kategoria III– Koszty, związane z uczestnictwem bezpośrednich adresatów zadania
 4. Kategoria IV– Koszty funkcjonowania organizacji związane z realizacją zadania
 5. Kategoria V
 6. Kategoria VI– Koszty adaptacji pomieszczeń dla celów realizacji zadania
 7. Kategoria VII– Koszty wyjazdów służbowych osób zaangażowanych w realizację zadania 
Dodatkowe uwagi na temat naboru FIO 2014:
 1. Na wydruku musi być identyczny kod "suma kontrolna" jaki na wniosku wysłanym elektronicznie. Dlatego warto złożyć wniosek wcześniej, aby nie robić tego w pośpiechu i spokojnie zapisać wszystkie wersje i wydrukować tę właściwą.
 2. Jest zakaz prowadzenia działalności gospodarczej, będzie to analizowane poprzez statut. Nie można realizować projektów w zakresie działalności gospodarczej, finansować grantem zakupu 'od siebie'.
 3. Podczas spotkania, organizacje pytały o limit pojedynczego wydatku na sprzęt do 3500 zł - w FIO jest zakaz zakupu środków trwałych.
 4. Po otrzymaniu odmowy finansowania dostajemy 5 dni na odwołanie, które przesyłamy w wersji papierowej.

Więcej w ogłoszonym już naborze: http://www.pozytek.gov.pl/Ogloszenie,3512.html

To jak? - Składacie wniosek? Macie jakieś pytania?


O autorze Krzysiek Tańcula

Autorem jest dziennikarz obywatelski z Mielca. Obywatelski Mielec to wspólny serwis aktywnych mieskzańców - członków organizacji społecznych, działaczy, osób które chcą coś zmienić.