Zbiórki publiczne zgłosimy przez internet! - Zobacz, jakie zasady uchwalił Parlament

Zbliżają się uproszczenia w zbiórkach publicznych: zamiast zezwoleń wystarczyło będzie je zgłosić przez internet i skończą się dylematy o kategorię zbiórki, czyli jej zgodność z prawem. Nowe regulacje powstały w wyniku konsultacji społecznych.

Sejm i Senat przyjęły ustawę o zbiórkach publicznych, co zmieni bardzo wiele w naszej codziennej pracy. Przede wszystkim ją ułatwi i sprawi, że pozyskiwanie środków od osób indywidualnych będzie nareszcie proste. Ułatwi to finansowanie społecznościowe - tzw. crowdfunding.

Najważniejsze zmiany to:
  • e-zgłoszenie zamiast pozwolenia urzędników

    Obecnie to, czy zbiórka się odbędzie, zależy od zgody urzędników. Ustawa przewiduje zastąpienie pozwolenia na zbiórkę publiczną zgłoszeniem w internecie, na publicznie dostępnym portalu, którym administrować będzie MAC. Zgłoszenia i sprawozdania ze zbiórek będą dostępne online dla wszystkich.
  • jasna definicja zabezpieczy obie strony 

    Ustawa jednoznacznie definiuje też zbiórki jako zbieranie datków w przestrzeni publicznej - w gotówce lub w naturze, gdzie zbierający i darczyńca pozostają anonimowi. Czyli np. zbieranie przez sms-y lub przelewy na konto, gdzie przepływ pieniędzy jest rejestrowany, nie będzie wymagało zgłoszenia i nie będzie podlegało regulacji. Zbiórką nie będą np. zbiórki organizowane w szkołach, inicjatywy prywatne, przeprowadzane wśród znajomych.
Uchwalone zmiany wynikają z propozycji Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji (MAC) i to ono jest odpowiedzialne za zorganizowanie procedur i systemu informatycznego do obsługi zbiórek (zgłoszeń i sprawozdań). System obsłużymy podpisem (tzw. profilem zaufanym) ePUAP. Zbiórki będą otwarte do 3-osobowych komitetów (a więc nie tylko organizacji pozarządowych). Ustawa przeszła przez Senat, wymagany będzie już tylko podpis Prezydenta.

Więcej w Rzeczpospolitej: http://prawo.rp.pl/artykul/757724,1081782-Sejm-przyjal-ustawe-o-zbiorkach-publicznych.html
i https://mac.gov.pl/aktualnosci/nowa-ustawa-o-zbiorkach-czeka-na-podpis-prezydenta-budujemy-portal-zbiorek-publicznych-z

Źródło: Martyna Żak, Instytut Fundraisingu

O autorze Krzysiek Tańcula

Autorem jest dziennikarz obywatelski z Mielca. Obywatelski Mielec to wspólny serwis aktywnych mieskzańców - członków organizacji społecznych, działaczy, osób które chcą coś zmienić.