W Mielcu nie da rady? - Pobierz darmowy poradnik: jak można włączać się w decyzje władz?

 Jakie są sposoby, aby mieszkańcy angażowali się w zarządzanie gminą i jej jednostkami (dzielnice, osiedla)? Można je teraz poznać z darmowego poradnika dr Dawida Sześciło, wydanego własnie w ramach projektu Masz Głos, Masz Wybór. Na 26 stronach wymienia mechanizmy wpływu na podejmowane przez władze decyzje, w tym różnego rodzaju Rady (młodzieżowe, seniorów, rodziców, oświatowe) czy Lokalne Grupy Działania.

 Jak czytamy w materiałach od wydawcy - Fundacji Batorego:
To przegląd narzędzi, które mogą wzmocnić zaangażowanie i pozwolić poznać opinie mieszkańców w sprawach publicznych. Wśród nich są: e-konsultacje, sondaż deliberatywny czy panel obywatelski – metody niestety kosztowne, jednak precyzyjne, a przez to miarodajne.

Czytaj od razu lub pobierzesz poradnik klikając tutaj: „Jak zwiększyć udział obywateli w zarządzaniu gminą?” (- plik PDF ~926 KB)

Publikacja opisuje następujące narzędzia włączania mieszkańców:

 1. Udział mieszkańców w posiedzeniach rady gminy i komisjach rady
 2. RADY celowe: Młodzieżowe rady gmin, Gminna rada seniorów,  Rada oświatowa – rada rodziców – rada szkoły, Rada społeczna w szpitalu
 3. Lokalne rady działalności pożytku publicznego
 4. Gminne komisje rozwiązywania problemów alkoholowych
 5. Nowatorskie metody konsultacji społecznych
  1. E-konsultacje
  2. Panele obywatelskie / grupy fokusowe
  3. Sondaż deliberatywny
  4. Sąd obywatelski (metoda wyznaczania werdyktu odn. rozwiązań problemów)
  5. Budżet obywatelski (partycypacyjny) - co ciekawe, może także pojawić się w poszczególnych instytucjach gminy, jak: instytucji kultury - ośrodki i domy kultury, biblioteki
 6. Fundusze pożyczkowe i fundusze wkładów własnych dla organizacji pozarządowych
 7. Lokalne Grupy Działania, czyli koalicje międzysektorowe - głównie obszary wiejskie, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich przewiduje dotacje na ich inicjatywy.
Których Wam w Mielcu brakuje? - podziel się w komentarzu poniżej:

O autorze Krzysiek Tańcula

Autorem jest dziennikarz obywatelski z Mielca. Obywatelski Mielec to wspólny serwis aktywnych mieskzańców - członków organizacji społecznych, działaczy, osób które chcą coś zmienić.