Jak działa Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Mieleckiego? - "Walne" podsumowanie 2013 roku

Józef Smaczny (stoi), Stanisław Tomza (z prawej)

Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Mieleckiego (FOPPM) które zrzesza już 33 organizacje, podsumowało 2013 rok podczas walnego zebrania 3.czerwca. Była to okazja do poznania działalności mieleckich NGO, zgłoszenia problemów mieleckiego sektora obywatelskiego i naszych planów na przyszłość.

"Problemy tak wielkie, jak szeroki zakres działalności" - wnioski zgłoszone przez uczestników spotkania:

 1. Inicjatywa powołania Rady Seniorów - przy Urzędzie Miejskim 
 2. Potrzeba wsparcia sektora, pomocy w pisaniu projektów
 3. (w związku z powyższym) idea stworzenia 'inkubatora' - miejsca, w którym organizacje uzyskają konieczne do rozwoju: pomoc, sprzęt, wiedzę, kontakty.
 4. Wsparcie w promocji organizacji, także w internecie oraz rekomendowanie członków Forum do rad eksperckich, nagród etc.
 5. Potrzeba interwencji ws. powołania nowej kadencji Powiatowej Rady Pożytku Publicznego.
  (Obecny na spotkaniu Stanisław Tomza (Dyrektor Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatu Mieleckiego) odpowiedział, że poprzednia rada nie przedłużyła swojej kadencji, narzekał że z organizacjami jest słaby kontakt, a Rada działała od przypadku do przypadku. Czeka na inicjatywę ze strony sektora organizacji ws. powołania nowej Rady. Zarząd Forum poproszony o taką inicjatywę).
 6. Pojawiła się uwaga, aby we wnioskach o granty, wsparcie, być rzeczowym - potrzeby wskazywać konkretnie, nie tylko kwotowo.
 7. Pojawiła się inicjatywa połączenia 'podobnych' towarzystw "Sokół".
Dowiedzieliśmy się także o dwóch planowanych wydarzeniach:
 1. 7. czerwca 15lecie Stowarzyszenia Amazonek Powiatu Mieleckiego - zobacz relację z jubileuszu >>
 2. 27.czerwca w Baranowie Sandomierskim odbędzie się spotkanie 'dziękczynne' dla sponsorów
 3. Podczas Dni Mielca (koniec sierpnia) odbędzie się w SCK "Spotkanie pokoleń lotniczych".

Podsumowanie działalności zarządu FOPPM w 2013 roku - prezes Józef Smaczny:

 • Członkostwo 8 nowych NGO, co zwiększyło ilość do 33 (Dołączyły: Fundacja PrzeKarpacie, Specjalna Strefa Ekologiczna, Akademia Piłkarska Piłkarskie Nadzieje, Mielecki Uniwersytet Trzeciego Wieku, Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Iryda” przy Szkole Podstawowej nr 1, Powiatowe Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych, Stowarzyszenie „Razem dla Ziemi Mieleckiej”, Towarzystwo Miłośników Ziemi Mieleckiej.)
 • Uzyskanie Statusu OPP (Organizacji Pożytku Publicznego) przez FOPPM - co otwiera drzwi do pozyskiwania 1% podatku na wspólną działalność.
 • Zorganizowanie szkolenia o pozyskiwaniu i rozliczaniu środków ze źródeł publicznych (w listopadzie w siedzibie AGH w Mielcu pt. „Realizacja zadań publicznych zleconych przez jednostki samorządu terytorialnego – wybrane aspekty prawne i finansowe”).
 • pomoc finansowa przy wydaniu publikacji "Fabryka, która zmieniła miasto" oraz "Mieleckie Zapiski" Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej - środki łącznie wyniosły kilkanaście tysięcy złotych.
 • Ustanowienie, opracowanie statuetki nagrody "Dedal" - za innowacje i promocje mieleckiego lotnictwa, wspólnie ze Stowarzyszeniem "PromLot".
Łączne wydatki Forum wyniosły ok 839 zł, wpływy ok 5.tys. złotych, głównie z darowizn. Na koniec spotkania członkowie Forum w głosowaniu jawnym udzielili jednogłośnego absolutorium dla Zarządu za działalność w roku 2013.

O autorze Obywatelski Mielec

Autorem jest dziennikarz obywatelski z Mielca. Obywatelski Mielec to wspólny serwis aktywnych mieskzańców - członków organizacji społecznych, działaczy, osób które chcą coś zmienić.