społeczna strona miasta

Poznaj nowe fundusze unijne dla NGO - 3.grudnia w Rzeszowie "Środa z Funduszami"

3.grudnia w Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie dowiemy się jakie granty dla organizacji pozarządowych przewidziano w nowej perspektywie 2014-2020. To cykl spotkań "Środa z funduszami", spotkanie w pierwszą środę grudnia rozpocznie się o godzinie 12.

Spotkanie poprowadzą specjaliści ds. Funduszy Europejskich i zaprezentują podstawowe założenia, zasady i cele wykorzystywania środków unijnych w perspektywie finansowej 2014-2020 z perspektywy stowarzyszeń, fundacji i innych podmiotów ekonomii społecznej czy pożytku publicznego.

Środa z Funduszami to ogólnopolski cykl bezpłatnych spotkań informacyjnych wprowadzających do tematyki funduszy na lata 2014–2020. Spotkania pn. „Środa z Funduszami” będą organizowane w całej Polsce przez Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w każdą pierwszą środę miesiąca o godzinie 12.00.

W inne piersze środy miesiąca  Poza NGO, PIFE zorganizuje spotkania skierowane do:
  • jednostek nauki (5 listopada 2014 r.),  
  • jednostek samorządu terytorialnego (7 stycznia 2015 r.),  
  • przedsiębiorców (4 lutego 2015 r.),
  • społeczności lokalnych (4 marca 2015 r.)
Miejscem będzie siedziba Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, ul. Cieplińskiego 4 (naprzeciw Pomnika i Galerii Rzeszów)

Zostań poinformowanym mieszkańcem Mielca!

Głosy mieszkańców: