Zgłosiliśmy pomysły do Planu Rozwoju Lokalnego - ZOBACZ JAKIE!

Do 7 sierpnia zbierano pomysły na realizację Planu Rozwoju Lokalnego wypracowanego na potrzeby funduszy Norweskich dla miast, gdyż Mielec zakwalifikował się do kolejnego etapu. Poznaj, co zgłosiliśmy!

Rozpoczął się kolejny etap opracowania Planu Rozwoju Lokalnego pod fundusze Norweskie. Po wysłuchaniu głosów mieszkańców w czasie debaty, zaproponowano brzmienie wizji i celów, jakie powinny opisywać ścieżkę rozwoju dla Mielca. 

Prowadzone od lutego b.r. działania w zakresie diagnozy deficytów, problemów i potencjałów miasta, w tym angażujące szerokie grono przedstawicieli lokalnej społeczności (badania, warsztaty, debata) pozwoliły określić najważniejsze problemy i potencjały miasta, co stanowiło podstawę do wyznaczenia wizji i celów rozwojowych Mielca. Zaplanowana ścieżka rozwoju miasta będzie realizowana zarówno w ramach Planu Rozwoju Lokalnego, jak i nowej strategii rozwoju. Teraz nadszedł czas na zaplanowanie konkretnych działań, które pozwolą osiągnąć zakładane cele. 
 

Jakie pomysły zgłosiliśmy?


  1. Powołanie Agencji Rozwoju Regionalnego (F.Przekarpacie)
  2. Tablica/Platforma wizualizowania projektów Miasta np. narzędziem Trello (Obywatelski Mielec)
  3. Masowa edukacja mieszkańców zdalnie (MOOC) (F.Przekarpacie)
  4. ZAMIAST CZEKAĆ AŻ KTOŚ ZGŁOSI POMYSŁ NA "STAŁE ZWIĘKSZENIE ZAANGAŻOWANIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W REALIZACJĘ ZADAŃ MIEJSKICH" PO PROSTU ZACZNIJCIE DAWAĆ NA TO PIENIĄDZE (Krzysiek Tańcula)

  5. Program wsparcia kooperatyw mieszkaniowych (Obywatelski Mielec)

  6. Płacenie mieszkańcom za zgłaszanie pomysłów i udział w konsultacjach (Krzysiek Tańcula)

  7. Klub Sportowy Oddychaczy i krajowa federacja tego sportu (Krzysiek Tańcula)

Pomysły Kooperatyw i Trello opiszemy jeszcze w osobnych tekstach i będziemy prowadzić sprawy.

O co chodzi z Planem Rozwoju Lokalnego Mielca?


Wizja Mielca
Mielec jest miastem opierającym zrównoważony
rozwój na sprawnym świadczeniu usług publicznych
oraz na solidarnym angażowaniu się różnych
środowisk w lokalny rozwój i dbanie o wspólne
sprawy.
Miejscowa tożsamość jest spoiwem, które łączy
wyjątkowe tradycje przemysłowe z ambicją
rozwijania skrzydeł ku nowoczesnej przyszłości. Bycie
mielczaninem jest na tyle atrakcyjne, że wiele osób
odnajduje tu swoją małą ojczyznę.
 

Co dalej z planem rozwoju lokalnego?

Równolegle z działaniami zmierzającymi do opracowania Planu Rozwoju Lokalnego trwają prace nad stworzeniem nowej Strategii Rozwoju Miasta Mielca na lata 2021-2026 z prognozą do roku 2030.
 
Zgłoszone pomysły będą analizowane i zgłaszający zostaną zaproszeni do udziału przy ich realizacji.

O autorze Krzysiek Tańcula

Autorem jest dziennikarz obywatelski z Mielca. Obywatelski Mielec to wspólny serwis aktywnych mieskzańców - członków organizacji społecznych, działaczy, osób które chcą coś zmienić.

0 komentarze:

Prześlij komentarz

Napisz nam, co o tym myślisz!