Mamy kumulację problemów ze środowiskiem w Mielcu?

 Stowarzyszenie Specjalna Strefa Ekologiczna przedstawiło zbiór problemów ekologicznych Miasta. Duże zainteresowanie nimi, pokazało zainteresowanie niedawnym otwarciem w Mielcu pierwszej stacji monitoringu powietrza. Prezentujemy przekrój eko-problemów, szczególnie przy kampanii wyborczej, kiedy rozmywany jest wkład NGO w ich rozwiązywanie.

 [ Tekst oparty o prezentację, jaką miał Mikołaj Skrzypiec (prezes SIS Specjalna Strefa Ekologiczna) podczas debaty "O Mielcu, Polsce i Europie" 6.marca 2014 roku oraz artykuł "Sezon na dym" - glos24.pl - listopad 2014r. ]

Jaką samowolę emisyjną mają firmy ze Strefy Ekonomicznej? Czym naprawdę oddychamy i jak szybko wzrasta liczba mielczan z chorymi płucami? Jak profesjonalnie dba się o zieleń, a jak w Mielcu? 

  ...ale po co nam monitoring powietrza?

Skrzypiec: To skandaliczne podejście władz - Mamy kumulację problemów, przy ignorancji i milczeniu - mówią, że nie chcą badać powietrza, by nie siać niepotrzebnej paniki.
O monitoring powietrza walczono m.in. petycją do Prezydenta Mielca z dn. 8.08.2013r (dostępna tutaj) - (zdobyła 135 podpisów).
Jak czytaliśmy w petycji, przez 6 tygodni w roku (2013r) jest w Mielcu mobilna stacja z Rzeszowa, - żle ustawiona, jak ocenia Stowarzyszenie SSE ("Prowadzone obecnie przez WIOŚ pomiary są nieadekwatne i
 niewystarczające, ponieważ mają miejsce zaledwie 6 – 8 tygodni w skali roku, a i tak, już w tak krótkim czasie inspektorzy WIOŚ notują przekroczenia dopuszczalnych poziomów niektórych substancji. Budowa kompleksowego systemu monitoringu jakości powietrza pozwoliłaby na badanie powietrza przez cały rok, również w zimie, kiedy do zanieczyszczeń przemysłowych dołącza się emisja niska pochodząca z kominów gospodarstw domowych.")

Obecnie udało się wywalczyć wojewódzką stację monitoringu, która już stanęła w Mielcu na terenach MOSiR (za basenem). Stowarzyszenie Specjalna Strefa Ekologiczna ma apetyt na kolejne stacje, aby zmonitorować całe miasto, niezależnie od pogody (wiatrów).
 http://specjalnastrefaekologiczna.pl/czyste-powietrze-to-nasze-prawo/

Pozwolenie dla Kronospanu, które wygasło 1.lipca dotyczyło emisji na poziomie 16 ton dziennie, do tego przy zachowaniu tzw. samokontroli, czyli bez kontroli zewnętrznych.
Do nowego zezwolenia wymagana była zmiana technologii. W sprawę zaangażował się Marszałek Województwa (to od niego zależy decyzja) i kolejne zezwolenie ograniczyło emisję.

Co wisi w mieleckim powietrzu?

  • PM10 - pył zawieszony o rozmiarze 10 mikronów, benzoapiren
    - Mierzony w Mielcu pomiarem ręcznym, zdarzało się w Mielcu blisko 5-krotne przekroczenie = 240 µg! ( przy normie 50µg / m3 ).W Krakowie prezentowanym jako wyjątkowy problematyczny rekordy dochodzą do 600µg
  • PM 2,5 - pył, który przenika do krwi z płuc.
  • W pyle zawieszonym (obu typów) znajdują się dioksyny, metale ciężkie, związki chloru, dwutlenek siarki, tlenki azotu, tlenki węgla.
  • Formaldehydy - rakotwórcze związki, dla których brakuje państwowych norm dla ich emisji, zawarte są w panelach, sklejce, płytach wiórowych.

 Największa eko-zbrodnia to palenie śmieci w piecach węglowych

Do tzw. niskiej emisji dokłada się palenie w prywatnych piecach - ogrzewanie śmiećmi. To z nich wydziela się najwięcej związków chemicznych, które atakują nas samych, sąsiadów i dzieci. Tym bardziej, kiedy i tak ponosimy opłaty za wywóz odpadów.

Spokojni ekolodzy pokazują skutki zdrowotne

"Nie jesteśmy ekoterrorystami" - uspokajał Skrzypiec - to choroby atakują Mielczan.Mamy wzrost zachorowań na niektóre nowotwory oraz choroby przewlekłe, w tym szczególnie górnych dróg oddechowych (powyżej średniej ogólnopolskiej). Odnotowuje się także wzrosty statystyk autyzmu, dodawali uczestnicy debaty.

Na błędy władzy potrzebne nowe rozwiązania

Ekolodzy podkreślają niedostateczną edukację ekologiczną mieszkańców, przede wszystkim dzieci. Sposób wdrożenia sortowania i nowej ustawy śmieciowej. Skrzypiec odpierał zarzuty o niechęć mieszkańców: "W zabudowie wysokiej nie działa sortowanie śmieci - rozwiązaniem są punkty skupu i sortownie - o to trzeba postarać."

"Antypielęgnacja" drzew i inne problemy, na które nie ma czasu

Drzewa są źle doglądane, nie zajmują się nimi profesjonaliści. Potwierdzają to wycinki i "strzyżenie drzew", jakie obserwują mielczanie. Drzewostan także jest przedmiotem interwencji Stowarzyszenia. Argument władz dotyczący wzrostu populacji ptaków zbijał pomysłem zatrudnienia sokolnika - rozganiania ich naturalnymi metodami, bez uszczuplania miejskiej zieleni.

Podczas debaty, zabrakło czasu, by Mikołaj Skrzypiec opowiedział o zanieczysczeniu ziemi lotniska (i z nią wód gruntowych) - sprawie Euro-Eko (spółki Agencji Rozwoju Przemysłu), tylko odesłał do materiału-odcinka programu UWAGA TVN, tutaj: http://uwaga.tvn.pl/reportaze,2671,n/czy-zatruwaja-srodowisko,136295.html

Specjalna Strefa Ekologiczna uczestniczy też aktywnie w monitorowaniu ścieżek rowerowych i poprawianiu infrastruktury, o czym pisaliśmy już tutaj: "Będą wytyczne zamówień ścieżek rowerowych! Co ustalono z Powiatem?"

Więcej o środowisku w Mielcu i kontekście kampanii wyborczej także w tekście "Kto i co zrobił (albo nie zrobił) dla ochrony środowiska w Mielcu?" - p.Andrzej Talarek przypomina wkład pojedynczych mieszkańców i Stowarzyszenia SSE, na tle działań polityków.

O autorze Krzysiek Tańcula

Autorem jest dziennikarz obywatelski z Mielca. Obywatelski Mielec to wspólny serwis aktywnych mieskzańców - członków organizacji społecznych, działaczy, osób które chcą coś zmienić.