społeczna strona miasta

Przejdź darmowe szkolenie i uruchom Klub Młodego Odkrywcy!

Można w Mielcu uruchomić Klub Młodego Odkrywcy w ogólnopolskim programie pod patronatem Centrum Nauki Kopernik, który pomaga w edukacji dzieci. Do akcji mogą się zgłosić przedszkola, szkoły, domy kultury i organizacje pozarządowe - trwają zapisy opiekunów oraz bezpłatne jednodniowe szkolenia prezentujące korzyści i sposób działania.


Do udziału w projekcie zachęca lider na Podkarpacie - Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy ExploRes. Zaproszone do tworzenia Klubów Młodego Odkrywcy (KMO), w ramach ogólnopolskiego programu koordynowanego przez Centrum Nauki Kopernik są są szkoły, domy kultury, organizacje pozarządowe.

Bezpłatne 6-godzinne szkolenia prowadzą trenerzy Stowarzyszenia ExploRes. Pierwsze odbędzie się 21.lutego. W następnej kolejności, do Leska, zaproszeni zostaną zainteresowane stowarzyszenia i fundacje.

W październiku 2014 r. Stowarzyszenie ExploRes i Centrum Nauki Kopernik podpisały porozumienie o współpracy na rzecz rozwoju sieci Klubów Młodego Odkrywcy na Podkarpaciu. Wspólne działania partnerów obejmą merytoryczne wspieranie działalności Klubów, rozwijanie kompetencji ich Opiekunów do aktywizacji dzieci i młodzieży w proces uczenia opartego na dociekaniu i doświadczaniu, jak również angażowanie społeczności lokalnych (w tym rodziców) w aktywności edukacyjne KMO. Stowarzyszenie będzie dążyć do wzmacniania relacji między istniejącymi i nowo powstającymi Klubami. Zawarte porozumienie jest częścią wieloletniej strategii rozwoju Programu KMO, dzięki której będą działać stabilnie i będą stale wzmacniane.

Czym są Kluby Młodego Odkrywcy?


  • Kluby KMO to ciekawy, interaktywny i nieformalny sposób poznawania otaczającego świata.
  • Młodzi Odkrywcy przeprowadzają eksperymenty i badania naukowe, stawiając pytania i znajdując na nie odpowiedzi przy pomocy doświadczeń i dociekań. 
  • Kluby zrzeszone w ogólnopolską sieć mogą korzystać z bazy sprawdzonych scenariuszy, tworzyć i udostępniać własne oraz wymieniać się pomysłami na działalność.
  • KMO to eksperymentowanie, pozwalające na samodzielne odkrywanie świata, stawianie pytań, formułowanie hipotez, szukanie odpowiedzi. Ideą jest angażowanie dzieci, młodzieży i ich opiekunów w proces uczenia się poprzez eksperymentowanie. 
Więcej o programie na stronie: www.kmo.org.pl


SZKOLENIE ukazujące podstawę działania KMO dla OPIEKUNÓW KLUBÓW MŁODEGO ODKRYWCY 

z przedszkoli, szkół, domów kultury, organizacji pozarządowych.

Podczas szkolenia przedstawiona zostanie: metodologia KMO oraz korzyści ze współpracy ze Stowarzyszeniem ExploRes i Centrum Nauki Kopernik.

Zgłoszenia przez e-mail: [email protected]

Zostań poinformowanym mieszkańcem Mielca!

Głosy mieszkańców: