[Zagłosuj] Powiat Mielecki konsultuje plany na 5 lat! 8 zmian wobec NGO

Starostwo opublikowało projekt Strategii Rozwoju do roku 2020 i trwają konsultacje. Tylko do 24.lutego masz czas na zgłoszenie uwag - zobacz, co planują dla NGO i co jeszcze może Ci się nie spodobać! 

Pełna nazwa dokumentu brzmi:
projekt programu rozwoju pod nazwą Strategia Rozwoju Powiatu Mieleckiego na lata 2014-2020
wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko
Jego treść umieściliśmy w ramce na końcu tego tekstu.

Ogłoszenie o konsultacjach pojawiło się jeszcze w styczniu ( http://powiat-mielecki.pl/pl/20/20/art2812.html )

Strategia przedstawiona do konsultacji obejmuje m.in. komunikację, inwestycje i środowisko. Zawiera analizę sytuacji wyjściowej i napotykanych problemów.
W rozdziale dot. rozwiązań, dla organizacji pozarządowych, wskazuje 8 wątków, którymi postanawia się zająć. W tym jest m.in. stworzenie inkubatora NGO (wymieniamy wszystkie 8 w dalszej części tekstu).

Jak można zgłaszać uwagi? - Nawet e-mailem!

 • ustnie do protokołu w Wydziale Funduszy i Promocji Starostwa Powiatowego w Mielcu przy ul. Wyspiańskiego 6, pok. 320 w godz. od 7.30 do 15.30;
 • pisemnie na adres siedziby Starostwa Powiatowego w Mielcu ul. Sękowskiego 2b, 39-300 Mielec;
 • e-mailem - pocztą elektroniczną na adres: [email protected]
Ogłoszenie o konsultacjach wskazuje, że wymagany jest zgłoszenie na formularzu - bezpośredni odnośnik tutaj (.doc): http://powiat-mielecki.pl/gfx/6/files/michal/Formularz_zgCzaszania_uwag_do_prognozy_-_na_str_internetowZE.doc

Warto przyjrzeć się także temu, jak Strategia będzie:

 • kontrolowana i pilnowany jej realizacja
 • jak dokładnie pilnowane będzie działanie Rady Pożytku
 • finansowana - zagospodarowane środki na wskazane cele
 • wprowadzała bliższą współpracę z miastem.

A jakie plany ma Powiat wobec organizacji pozarządowych?

Projekt dokumentu postanawia, że realizowane będzie:
 1. Wsparcie działań organizacji pozarządowych poprzez projekty doradcze, szkoleniowe,
 2. Utworzenie Inkubatora NGO, który miałby na celu stałe doradztwo i wsparcie merytoryczne dla nowopowstałych i funkcjonujących organizacji pozarządowych na terenie powiatu: w zakresie zarządzania strategicznego, finansowego etc.
 3. Realizacja projektów z zakresu lokalnych inicjatyw i wydarzeń sportowych, edukacyjnych, kulturalnych, oświatowych, promocyjnych, gospodarczych etc.
 4. Utworzenie Centrum Integracji Społecznej w Mielcu
 5. Przekształcenie Punktu Interwencji Kryzysowej w Ośrodek Interwencji Kryzysowej
 6. Utworzenie placówki opiekuńczowychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 wychowanków
 7. Zwiększenie liczby i rozszerzenie działalności Zakładów Aktywności Zawodowej i Warsztatów Terapii Zajęciowej
 8. Rozwój spółdzielni socjalnych jako formy aktywności zawodowej i innych form samopomocy socjalnej, w tym opieki nad osobami starszymi, chorymi i niesamodzielnymi 

Poznaj projekt od razu - treść wstawiamy poniżej:
 Masz więcej uwag? Zgłoś je!

O autorze Obywatelski Mielec

Autorem jest dziennikarz obywatelski z Mielca. Obywatelski Mielec to wspólny serwis aktywnych mieskzańców - członków organizacji społecznych, działaczy, osób które chcą coś zmienić.

0 komentarze:

Prześlij komentarz

Napisz nam, co o tym myślisz!