PFRON sfinansuje Ci studia, prawo jazdy lub opiekę - nabór wniosków

PCPR przy Żeromskiego 34 przyjmuje już wnioski PFRON. To szansa dla osób niepełnosprawnych na skończenie studiów, szkoleń, zrobienie prawa jazdy lub uzyskanie protez czy opieki nad dziećmi. Studia można odbyć w dowolnym trybie, nawet przez internet.

nabor-wnioskow-pfron-mielec-prawo-jazdy-studia
Program PCPR w ramach PFRON nazywa się Aktywny Samorząd


 W roku 2015 realizowane będą następujące zadania:

 Moduł I: jakość życia: prawo jazdy / protezy / szkolenia / serwis / opieka

Nabór wniosków ciągły, do 30. sierpnia.
1) Obszar A Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
2) Obszar B Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
3) Obszar C Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
4) Obszar C Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
5) Obszar C Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),
6) Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego), 

Moduł II – rozwój: STUDIA / podyplomówka / szkoła policealna

Nabór wniosków ciągły, ale w dwóch transzach:
do 30. marca i do 30.września (wyniki po 2 miesiącach):
"pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu)."

Wnioski można składać w siedzibie PCPR w Mielcu przy ul. Żeromskiego 34 od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30.

Regulamin (zasady) i wnioski są odpowiednio na stronach:
http://www.pcprmielec.pl/pliki-do-pobrania/15.html
http://www.pcprmielec.pl/pliki-do-pobrania/14.html

O autorze Obywatelski Mielec

Autorem jest dziennikarz obywatelski z Mielca. Obywatelski Mielec to wspólny serwis aktywnych mieskzańców - członków organizacji społecznych, działaczy, osób które chcą coś zmienić.

0 komentarze:

Prześlij komentarz

Napisz nam, co o tym myślisz!