Głosowanie korespondencyjnie lub przez pełnomocnika - jeszcze kilka dni na załatwienie

W tym tygodniu mija pierwszy termin zgłoszeń dla głosowania na posłów i senatorów alternatywnym sposobem - bez potrzeby wizyty w lokalu wyborczym. To proste, wystarczy zgłosić taki zamiar w terminie. Niestety większość z nas o takiej możliwości nawet jeszcze nie wie.Między innymi dzięki staraniom koalicji Masz Głos, Masz Wybór, do prawa wyborczego wprowadzono w ostatnich latach szereg ułatwień dla osób, które nie są w stanie dotrzeć do lokalu wyborczego. Jednym z nich jest głosowanie korespondencyjne (od tego roku dostępne dla wszystkich wyborców i wyborczyń ). Chęć głosowania korespondencyjnego można zgłosić pisemnie, ustnie lub nawet mailowo w urzędzie gminy (za granicą w konsulacie). Nadanie przesyłki w kraju jest bezpłatne i choć z zasady trzeba ją nadać osobiście na poczcie to osoba z niepełnosprawnością może umówić się na odbiór przesyłki w domu. Drugim rozwiązaniem, dostępnym tylko osobom z niepełnosprawnością i osobom powyżej 75 roku życia, jest głosowanie przez pełnomocnika. Dla ułatwienia wniosku o głosowanie przez pełnomocnika nie trzeba w urzędzie gminy składać osobiście, może to zrobić upoważniona osoba. Pełnomocnictwo sporządzane jest w obecności urzędnika w dowolnym miejscu wskazanym przez osobę udzielającą pełnomocnictwa - na przykład w domu.

Korespondencyjne za granicą do 7.października, w kraju do 10.X


Chęć głosowania korespondencyjnego za granicą możemy zgłosić tylko do 7 października, a w Polsce do 12 października! Termin złożenia wniosku o udzielenie pełnomocnictwa mija 16 października!

Do lokalu dojadę, ale nie wjadę do środka - Ułatwienia w dostępie do lokali wyborczych


Trudność z dotarciem do lokalu wyborczego dotyczy w szczególności osób starszych i osób z niepełnosprawnością. Członkini Stowarzyszenia Inicjatyw Kobiecych, wspierającego kobiety z niepełnosprawnością, opowiada: „Głosuję zawsze w szkole koło siebie. Mogę tam dojechać na wózku, ale już na piętro, na którym głosuje moja ulica, nie wjadę. Z góry przynoszą mi listę do podpisu i kartę, ale znowu - ani nie wjadę do kabiny, bo jest za wąska ani sama nie wrzucę głosu do urny, bo jest za wysoka”. „Mój kolega, który porusza się z balkonikiem, w ogóle nie chodzi głosować. Nie chce czuć się nieporadny” – dodaje jej koleżanka z tej samej organizacji. Rozmówczynie z SIK mówią, że większość znanych im osób z niepełnosprawnościami nie tylko chce brać udział w wyborach, ale chce też móc oddawać głos jak najbardziej samodzielnie. „Jestem w stanie dojechać do lokalu wyborczego, chciałabym nie musieć prosić nikogo o pomoc” – mówi jedna z nich. Dlatego ważne jest informowanie także o narzędziach ułatwiających osobom starszym i z niepełnosprawnościami głosowanie bezpośrednio w lokalach wyborczych. W każdym lokalu wyborczym dostępna jest nakładka na kartę wyborczą w alfabecie Braille’a – wystarczy poprosić o nią komisję wyborczą. Ponieważ przedstawiciele Polskiego Związku Niewidomych zwracają uwagę, że tylko niektóre osoby niedowidzące i niewidome znają alfabet Braille’a, osobom, które się nim nie posługują radzimy zapoznanie się w domu z listami kandydatów. Można także poprosić członków komisji wyborczej o odczytanie list. Osoby z niepełnosprawnością ruchu mogą z kolei zagłosować w lokalu dostosowanym, których tworzonych jest w Polsce coraz więcej – do 2017 roku mają stanowić już połowę wszystkich lokali. Choć nie pozostają bez wad (według raportu Biura Rzecznika Praw Obywatelskich z zeszłego roku ponad 80% lokali dostosowanych nie spełnia wszystkich kryteriów), jest to monitorowane przez Krajowe Biuro Wyborcze. O zauważonych niedociągnięciach radzimy informować BRPO. Adresy lokali sprawdzić można na przykład na stronie urzędu gminy lub dzwoniąc do urzędu. Żeby zagłosować w lokalu dostosowanym znajdującym się poza naszym obwodem wyborczym możemy dopisać się w tamtejszym urzędzie gminy do rejestru wyborców lub do spisu wyborców (mamy na to czas do 20 października) albo pobrać ze swojego urzędu zaświadczenie o prawie do głosowania (zaświadczenie można pobrać nawet 23 października). Gminy z własnej inicjatywy organizują dowóz do lokali wyborczych.

Podsumujmy zatem:

Terminy alternatywnych sposobów udziału w wyborach parlamentarnych ustalono:

  • gdy chcę głosować listownie za granicą? - do 7 X
  • gdy chcę głosować listownie w kraju? - do 10 X
  • gdy chcę udzielić komuś pełnomocnictwa - do 16 X
  • gdy chcę głosować w innym okręgu / lokalu - do 20 X
  • gdy chcę zagłosować, a jeszcze nie wiem gdzie - do 23 X

Koalicja Masz Głos, Masz Wybór informuje, jak można zagłosować listownie, a jak dać się w tym wyręczyć. 

Kampania Głosuj Bez Przeszkód – mówmy wszystkim, że też mogą zagłosować!
Niestety wiedza o istniejących ułatwieniach jest niska – wg badań CBOS i BRPO z 2015 r. aż 60% osób nic nie wie o głosowaniu korespondencyjnym, tylko 20% wyborców i wyborczyń powyżej 75 roku życia wie o możliwości głosowania przez pełnomocnika! W odpowiedzi na ten problem koalicja Masz Głos, Masz Wybór we współpracy między innymi ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Integracji oraz z Polskim Związkiem Niewidomych prowadzi kampanię Głosuj Bez Przeszkód. Kampania opisuje ułatwienia dla osób starszych i z niepełnosprawnościami oraz dla osób uczących się i pracujących poza miejscem zameldowania.

 Ulotki, plakaty, infografiki i banery informujące o ułatwieniach zamieszczane są w mediach i na portalach oraz dystrybuowane w całej Polsce, między innymi przez organizacje osób z niepełnosprawnościami, uniwersytety i biblioteki. Materiały można zobaczyć, pobrać oraz bezpłatnie zamówić na stronach www.maszglos.pl i www.glosuj.org.pl, do czego wszystkich zachęcamy! Pomóżmy innym dowiedzieć się, w jaki sposób mogą zagłosować!

O autorze Obywatelski Mielec

Autorem jest dziennikarz obywatelski z Mielca. Obywatelski Mielec to wspólny serwis aktywnych mieskzańców - członków organizacji społecznych, działaczy, osób które chcą coś zmienić.

0 komentarze:

Prześlij komentarz

Napisz nam, co o tym myślisz!