Tak Fundacja SOS Życie świętowała swoje 25 urodziny

30 września 2015 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie odbyła się konferencja naukowo-szkoleniowa, połączona z jubileuszem 25-lecia Fundacji SOS Życie z udziałem Marszałka Województwa Podkarpackiego Władysława Ortyla oraz ekspertów i samorządowców.

Łucja Bielec wita uczestników konferencji.

Na konferencji wybitni specjaliści mówili o problemach, ale i także wskazywali doskonale sprawdzające się rozwiązania problemu wczesnej umieralności kobiet na raka piersi i raka szyjki macicy. Podkreślano też wagę zaangażowania samorządów w edukację i profilaktykę.

-Podczas konferencji, otrzymaliśmy bardzo wiele życzeń, pełnych serdeczności i energii. Dziękujemy. Wysoko oceniano również poziom merytoryczny tego spotkania – mówi Łucja Bielec, założycielka Fundacji SOS Życie.


Dr Janusz Meder wskazywał na niezwykłą rolę samorządów w edukowaniu i uświadamianiu społeczeństwa, ponieważ wysiłek organizacji obywatelskich i lekarzy nie wystarczy. Ludzie coraz bardziej sami szkodzą swojemu zdrowiu m.in. przez palenie papierosów czy niezdrowe jedzenie i brak ruchu. Według Medera należy wspierać takie działania, jakie podejmuje Fundacja SOS Życie.

dr Janusz Meder opowiadał m.in. o dokonaniach Polskiej Unii Onkologii

Kinga Bielec krótko przypomniała historię Fundacji, wskazując na rolę, jaką odegrało mocne dążenie do celu jej założycielki. Łucja Bielec opowiedziała o ośrodku fundacji, podkreślała konieczność kontroli jakości badań mammograficznych i zachęcała samorządy do bliskiej współpracy.

Kinga Bielec ze wzruszeniem opowiadała o genezie powstania Fundacji

W 1989 roku rodzina Bielców we Francji i w Stanach Zjednoczonych organizowała zbiórki na operację chorego na ziarnicę złośliwą syna.

O tym, czym zajmuje się Fundacja i o działaniach ośrodka, który prowadzi mówiła Łucja Bielec.

Prof. Tadeusz Pieńkowski mówił, że na badania profilaktycznie przychodzą kobiety przekonane o konieczności ich wykonania. Twierdził, że należy przekonywać te nieprzekonane.

prof. Tadeusz Pieńkowski z Polskiego Towarzystwa do Badań Nad Rakiem Piersi

Gośćmi, którzy zabrali głos byli także: prof. Andrzej Kawecki, Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Radioterapii Onkologicznej dla woj. podkarpackiego, Krystyna Wechmann, Prezes Federacji Stowarzyszeń Amazonek, Pani Senator, dr Dorota Czudowska oraz Monika Grądalska-Lampart z Zakładu Epidemiologii Podkarpackiego Rejestru Nowotworów.

prof. Andrzej Kawecki, Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Radioterapii Onkologicznej dla woj. podkarpackiego

Monika Grądalska-Lampart z Zakładu Epidemiologii Podkarpackiego Rejestru Nowotworów

Senator, dr Dorota Czudowska 

Krystyna Wechmann, Prezes Federacji Stowarzyszeń Amazonek

-Mamy nadzieję, że ta konferencja będzie dużym krokiem w kierunku lepszej współpracy samorządów z organizacjami i ekspertami na rzecz zdrowia mieszkańców Podkarpacia, a szczególnie kobiet zagrożonych rakiem piersi i rakiem szyjki macicy.- mówi Łucja Bielec.


Krótka historia Fundacji SOS Życie

Fundacja została założona przez Łucję Bielec w 1990 roku, po 4 latach udanej walki o życie syna chorego na białaczkę. Aby oddać dobro, które otrzymała cała rodzina od obcych ludzi, także z Francji, gdzie był leczony Mariusz, założyła fundację, której misją jest ratowanie życia i zdrowia ludzi.

Fundacja od 1995 roku działa w zakresie profilaktyki – realizuje programy profilaktyczne wczesnego wykrywania raka piersi i raka szyjki macicy. Jest organizacją pozarządową, która włącza się w procesy rozwoju profilaktyki w Polsce, współpracuje z najlepszymi specjalistami onkologami, radiologami w Polsce. Organizuje pomoc dla osób indywidualnych, chorych na raka i ich rodzin. Organizuje działania edukacyjne.

Obejrzyj filmWładysław Ortyl, Marszałek Województwa Podkarpackiego

Łucja Bielec otrzymała nagrodę od Marszałka Władysława Ortyla

Od lewej: Wojciech Zając, Przewodniczący Komisji Ochrony Zdrowia, Polityki Prorodzinnej i Społecznej Sejmiku Województwa Podkarpackiego oraz Stanisław Kruczek, Członek Zarządu. Województwa PodkarpackiegoO autorze Obywatelski Mielec

Autorem jest dziennikarz obywatelski z Mielca. Obywatelski Mielec to wspólny serwis aktywnych mieskzańców - członków organizacji społecznych, działaczy, osób które chcą coś zmienić.

0 komentarze:

Prześlij komentarz

Napisz nam, co o tym myślisz!