Jak przemalują autobusy MKS? Jest przetarg na wygląd komunikacji i czytelne tabliczki!

17.lutego Miasto ogłosiło przetarg* zapytanie ofertowe na zaprojektowanie identyfikacji wizualnej transportu. To blisko 40 elementów - przystanki, kolorystyka pojazdów, oznaczenia miejsc, osiedli i parkingów. Zmiany obejmą także tabliczki z rozkładem, strony www i oznaczenia dla kierowców i rowerzystów.

* - "przetarg" napisaliśmy w znaczeniu potocznym, formalny trybem jest "zapytanie ofertowe" / "zamówienia poniżej 30.000 euro".

Aktualizacja 2: Jak informuje Prezydent, malowanie będzie dotyczyło jedynie nowych pojazdów, to z myślą o nich jest projektowane.

Zamówienie obejmuje tylko pomysły i projekty graficzne - wytyczne do stosowania, księgi znaku itp. - zatem jeszcze bez wykonania, malowania i montażu w przestrzeni miasta. Finansowanie pochodzi ze środków zewnętrznych.

zmiany wygladu autobusow MKS


W konkursie najważniejszym kryterium jest cena, jednak premiowane będą także oferty z krótszym terminem realizacji.
Zamówienie ma kilka działów, od organizacji dla transportu indywidualnego (System Informacji Komunikacyjnej), przez transport publiczny - tu identyfikacja komunikacji miejskiej i węzła przesiadkowego.

Szybkie tempo wskazane w transporcie?

Termin składania ofert wyznaczono na 25.lutego. Terminy wykonania po ogłoszeniu wykreślono, jednak wstępnie oczekiwano skończenia kompletu prac do października, a koncepcje znane byłyby w maju i czerwcu. Jest to prawdopodobnie związane z premiowaniem w punktacji krótkiego terminu realizacji.

W wykazie zamawianych elementów (SIWZ) znajdujemy wiele pozycji, najciekawsze to:

 • tablice z nazwami ulic, oznakowanie obiektów zabytkowych
 • oznakowanie punktów obsługi rowerów, ścieżek rowerowych i parkingów dla rowerów
 • wygląd biletów i kart elektronicznych
 • koncepcja wyglądu strony www Spółki MKS 
 • projekt graficzny rozkładów jazdy
 • oznaczenia autobusów MKS i ich kolorystyka
 • dodatkowe 6 kombinacji kolorystycznych dla obszarów miasta
 • obudowy elektronicznych tablic informacyjnych i kasowników
 • oznakowanie budynku Dworca
 • koncepcja wyglądu strony www Dworca
 • oznaczenia stanowisk Dworca, map organizacyjnych węzła przesiadkowego
 • i inne.
Pełna treść zapytania znajduje się tutaj: http://www.mielec.pl/data/documents/specyfikacje/1191z1.pdf

zmiany w MKS tabliczki rozklad

Dlaczego teraz?

Tytuł zamówienia brzmi: "Zaprojektowanie Systemu Identyfikacji Wizualnej Publicznego Transportu Zbiorowego i Informacji Komunikacyjnej Miasta Mielca w ramach realizacji projektu pn. Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego dla MOF Mielec". Przyczyną jest zatem tworzenie Mieleckiego Obszaru Funkcjonalnego i inwestycje związane z tą dotacją. Pojawił się także plan połączenia transportu z Powiatem (fuzji MKS z nowym wspólnym podmiotem działającym w skali Starostwa), na są dostępne środki Unijne i ma to zaowocować zakupem kilkudziesięciu nowych autobusów. Wiemy jednak, że negocjacje w tej sprawie nadal trwają.

Pod tym kątem trwa także zlecone przez magistrat badanie transportu w Mielcu (a przynajmniej nie mamy informacji o zakończeniu i wynikach). Rozgorzała dyskusja o Dworcu, centrum przesiadkowym i parkingach, a od nowego roku MKS przejęło zarządzanie budynkiem dworca autobusowego (nowy budynek, poprzednio operatorem była spólka Arriva). W 2014 roku przygotowano także Plan Transportu Zrównoważonego, w którym zawarto propozycje powstania węzła przesiadkowego i innych korekt funkcjonowania przewozów zbiorowych.


Co myślicie? Jakie kolory i elementy powinny zawierać nowe projekty? Co wymaga zmiany?

O autorze Obywatelski Mielec

Autorem jest dziennikarz obywatelski z Mielca. Obywatelski Mielec to wspólny serwis aktywnych mieskzańców - członków organizacji społecznych, działaczy, osób które chcą coś zmienić.

0 komentarze:

Prześlij komentarz

Napisz nam, co o tym myślisz!