100 tysięcy złotych na ulepszenie miasta daje Lechstarter z Filipem Springerem!

Nagrody zostaną przydzielone po ogólnopolskim głosowaniu. Łączna pula wynosi milion złotych. Sędzią będzie m.in. Filip Springer czy Grzegorz Marczak z Antyweb.pl

Większość polskich miast rozwija się, włączając w decyzje mieszkańców. Coraz więcej jest także inicjatyw i akcji zachęcających do dbania o przestrzeń wspólną. Na przykład o najbliższe sąsiedztwo, place zabaw, upiększanie ogródków czy odnawianie ławek. Także korporacje są zainteresowane włączeniem się w ten ruch miejski.

Pomysły można zgłaszać do 4 kwietnia na stronie www.urbanforms.org/lechstarter. Propozycje projektów może zgłaszać każda organizacja, fundacja, ruch miejski, wspólnota lub inny podmiot mający osobowość prawną. Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie.


Do zdobycia jest 5 grantów o wartości 100 tysięcy złotych każdy oraz 20 mikrograntów
o wartości 25 tysięcy każdy. Zwycięzców poznamy w czerwcu. Organizatorem akcji jest marka Lech Premium.

Pomysły powinny dotyczyć jednego z czterech wskazanych obszarów tematycznych:


  • Zazielenianie – tworzenie obszarów zielonych w mieście
  • Zmieniamy na ładne – renowacja lub adaptacja nieatrakcyjnych czy zaniedbanych obiektów
  • w mieście
  • Łączymy ludzi - tworzenie przestrzeni społecznych, miejsc spotkań społeczności
  • Promujemy technologie – rozwijanie nowoczesnych technologii służących podnoszeniu


Weryfikacja i ocena zgłoszeń

W kolejnym etapie, po pomyślnym przejściu weryfikacji formalnej, zgłoszone projekty podlegają
ocenie jury. Jego skład stanowi zespół ekspertów od funkcjonalności i estetyki miejskiej oraz nowych
technologii. Są to: Teresa Latuszewska-Syrda (Fundacja Urban Forms), Grzegorz Marczak
(Antyweb.pl), Grzegorz Młynarski (Fundacja Kwiatki Bratki) oraz Filip Springer (reportażysta
i fotograf). 

Jury, kierując się kryterium kreatywności, oryginalności, atrakcyjności, powszechnej dostępności oraz możliwie najszerszego zakresu oddziaływania i stopnia pożyteczności dla społeczności lokalnych, dokona oceny jakości zgłoszonych wniosków i zadecyduje o dopuszczeniu projektów spełniających te wymogi do etapu głosowania.

Do aktywnego włączenia mieszkańców w akcję i kreowanie pomysłów zachęca Filip Springer, juror
programu LECHSTARTER z obszaru estetyzacji miast: Byłoby wspaniale, gdyby z akcji skorzystały
przede wszystkim lokalne grupy mieszkańców zaangażowanych w przemianę okolicy, w której sami
mieszkają. W Polsce ciągle zbyt mało jest takiego oddolnego, bezinteresownego zaangażowania
w upiększanie miast i ułatwianie życia w nich. Takich projektów, za którymi stoją lokalne
stowarzyszenia i miejscy aktywiści, oczekuję najbardziej.

W konkursie jest miejsce na rozwiązania SMART

Grzegorz Marczak (Antyweb.pl), juror z obszaru nowych technologii: Liczę na pojawienie
się projektów związanych bezpośrednio z mieszkańcami miasta: na sprytne pomysły usprawniające
życie mieszkańców, małe zmiany, które realnie mogą poprawić aspekty ich funkcjonowania w dużej
aglomeracji. Projekty pozwalające poprawić poruszanie się po mieście, usprawnić przepływ
informacji. Wyodrębnić kluczowe informacje, wiedzę i przedstawić je w sposób nie tylko zrozumiały,
ale również prosty. Liczę na projekty integrujące, angażujące, dopingujące zaangażowanie
społeczności. Czasem mała zmiana może wywołać naprawdę duże efekty.

Głosowanie

27 kwietnia na stronie programu LECHSTARTER rozpocznie się ogólnopolskie internetowe
głosowanie na najlepsze pomysły. Dużą rolę w tym, które propozycje zostaną zrealizowane, odegra
zdolność lokalnych społeczności do mobilizowania się i zachęcania do głosowania na projekty z ich
najbliższego otoczenia. Ogłoszenie wyników nastąpi w czerwcu. Wtedy poznamy 25 zwycięskich
projektów, które zostaną przez zgłaszające je podmioty wdrożone i pozytywnie zmienią miejską
przestrzeń.

Pełny regulamin akcji LECHSTARTER na stronie projektu: www.urbanforms.org/lechstarter.
Partnerem akcji jest Fundacja Urban Forms.


Artykuł NIEsponsorowany. Serwis Obywatelski Mielec istnieje dzięki nieodpłatnej pracy społeczników. Tym bardziej śledź nas na Facebooku lub Twitterze lub zapisz się po nowe teksty .

O autorze Obywatelski Mielec

Autorem jest dziennikarz obywatelski z Mielca. Obywatelski Mielec to wspólny serwis aktywnych mieskzańców - członków organizacji społecznych, działaczy, osób które chcą coś zmienić.

0 komentarze:

Prześlij komentarz

Napisz nam, co o tym myślisz!