społeczna strona miasta

Zanieczyszczenie powietrza lokuje Mielec w pierwszej 10. miast w Polsce!

W serwisie MojePaństwo powstał dział ogólnopolskiego monitoringu jakości powietrza, gdzie połączono wskazania stacji monitoringu powietrza w jeden współczynnik - "indeks zdrowotny" - sprowadzający się do rakotwórczości. Wyniki mieleckiej stacji pojawiają się tam obok krakowskich, co stawia Mielec w pierwszej dziesiątce miast w Polsce!


Ranking miesięczny, zrzut ekranu 28.kwietnia. - mojepanstwo.pl/srodowisko


Wynik miesieczny z dn. 10.maja.2016rRanking obejmuje miejscowości, w których SĄ stałe stacje monitoringu.

Wyliczany wskaźnik (w powyższym przykładzie dla Mielca wynosi 3,3 lub 3,43) łączy zawartości różnych substancji, wyważając ich wpływ na zdrowie ludzi. Jak czytamy w legendzie do wyników, wartości 4 — 6 oznaczają średnie ryzyko wzrostu śmiertelności (6.1 — 10.6%).

Serwis tworzy Fundacja ePaństwo, a dział /srodowisko powstaje we współpracy z Fundacją ClientEarth Poland.

Więcej o tym rankingu i wyliczanym wskaźniku opowiada film:

Zostań poinformowanym mieszkańcem Mielca!

Głosy mieszkańców: