społeczna strona miasta

Wybrano skład Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Mielca!

12 kwietnia 2016 zakończyły się wybory przedstawicieli organizacji pozarządowych na członków Mieleckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Prezydent ogłosił już wyniki - poznaj 6 członków z sektora!


Członkowie Rady wybrani Źródło: sxc.hu autor: Stoll


W wyniku głosowania wybrano 6 członków MRDPP, którzy uzyskali największą liczbę głosów w 6 kategoriach:
  • 1) Weronika Czerwińska – kategoria: sport, rekreacja, turystyka;
  • 2) Joanna Boryczka-Szęszoł – kategoria: pomoc społeczna;
  • 3) Janusz Chojecki – kategoria: edukacja i kultura;
  • 4) Łucja Bielec – kategoria: zdrowie i profilaktyka;
  • 5) Anna Marek – kategoria: działalność na rzecz wspólnot lokalnych;
  • 6) Mikołaj Skrzypiec – kategoria: pozostałe.
Do tych 6 przedstawicieli dojdzie 3 członków z Rady Miejskiej oraz 3 przedstawicieli Prezydenta Miasta. Na marcowej sesji Rady Miejskiej zostali wyznaczeni radni: Mieczysław Wdowiarz, Marek Zalotyński i Andrzej Zemmel.

Aktualizacja - 17 maja poznajemy przedstawicieli Prezydenta. Będą to: 

4) Agata Ćwięka – Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia,
5) Anna Karwacka – Kierownik Biura Promocji i Informacji,
6) Jan Myśliwiec – Zastępca Prezydenta Miasta Mielca.

Rada będzie miała 12 członków 

Prezydent Miasta Mielca wyznaczy w najbliższym czasie swoich przedstawicieli do pracy w MRDPP oraz powoła wszystkich członków Rady Pożytku na pierwszą, trwającą trzy lata, kadencję.

Prace nad powołaniem pierwszej Mieleckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego dobiegają końca. Wszystkim wybranym osobom gratuluję i życzę owocnej pracy w nowo wybranej Radzie Pożytku 
–  przekazała Pani Agata Ćwięka, Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia – komórki Urzędu Miejskiego, zajmującej  się współpracą z organizacjami pozarządowymi.


Podstawą prawną przeprowadzenia wyborów do MRDPP jest Uchwała nr XVI/150/2015 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 17 grudnia 2015 r. Ustaleniem wyników głosowania zajmowała się Komisja Wyborcza, składająca się z 2 przedstawicieli Prezydenta oraz 2 przedstawicieli mieleckich organizacji pozarządowych. Protokół Komisji Wyborczej dostępny jest do wglądu w dokumentach Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia UM w Mielcu.
Źródło: www.mielec.pl 
  

Zostań poinformowanym mieszkańcem Mielca!

Głosy mieszkańców: