Wybrano skład Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Mielca!

12 kwietnia 2016 zakończyły się wybory przedstawicieli organizacji pozarządowych na członków Mieleckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Prezydent ogłosił już wyniki - poznaj 6 członków z sektora!


Członkowie Rady wybrani Źródło: sxc.hu autor: Stoll


W wyniku głosowania wybrano 6 członków MRDPP, którzy uzyskali największą liczbę głosów w 6 kategoriach:
  • 1) Weronika Czerwińska – kategoria: sport, rekreacja, turystyka;
  • 2) Joanna Boryczka-Szęszoł – kategoria: pomoc społeczna;
  • 3) Janusz Chojecki – kategoria: edukacja i kultura;
  • 4) Łucja Bielec – kategoria: zdrowie i profilaktyka;
  • 5) Anna Marek – kategoria: działalność na rzecz wspólnot lokalnych;
  • 6) Mikołaj Skrzypiec – kategoria: pozostałe.
Do tych 6 przedstawicieli dojdzie 3 członków z Rady Miejskiej oraz 3 przedstawicieli Prezydenta Miasta. Na marcowej sesji Rady Miejskiej zostali wyznaczeni radni: Mieczysław Wdowiarz, Marek Zalotyński i Andrzej Zemmel.

Aktualizacja - 17 maja poznajemy przedstawicieli Prezydenta. Będą to: 

4) Agata Ćwięka – Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia,
5) Anna Karwacka – Kierownik Biura Promocji i Informacji,
6) Jan Myśliwiec – Zastępca Prezydenta Miasta Mielca.

Rada będzie miała 12 członków 

Prezydent Miasta Mielca wyznaczy w najbliższym czasie swoich przedstawicieli do pracy w MRDPP oraz powoła wszystkich członków Rady Pożytku na pierwszą, trwającą trzy lata, kadencję.

Prace nad powołaniem pierwszej Mieleckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego dobiegają końca. Wszystkim wybranym osobom gratuluję i życzę owocnej pracy w nowo wybranej Radzie Pożytku 
–  przekazała Pani Agata Ćwięka, Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia – komórki Urzędu Miejskiego, zajmującej  się współpracą z organizacjami pozarządowymi.


Podstawą prawną przeprowadzenia wyborów do MRDPP jest Uchwała nr XVI/150/2015 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 17 grudnia 2015 r. Ustaleniem wyników głosowania zajmowała się Komisja Wyborcza, składająca się z 2 przedstawicieli Prezydenta oraz 2 przedstawicieli mieleckich organizacji pozarządowych. Protokół Komisji Wyborczej dostępny jest do wglądu w dokumentach Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia UM w Mielcu.
Źródło: www.mielec.pl 
  

O autorze Obywatelski Mielec

Autorem jest dziennikarz obywatelski z Mielca. Obywatelski Mielec to wspólny serwis aktywnych mieskzańców - członków organizacji społecznych, działaczy, osób które chcą coś zmienić.

0 komentarze:

Prześlij komentarz

Napisz nam, co o tym myślisz!