Jakim pomysłem zaskoczysz urzędnika? [bezpłatne szkolenia]

Inicjatywa lokalna? Dotacja inwestycyjna? Regranting? Umowa wieloletnia? Pożyczka od Urzędu? Budżet obywatelski? - To trudne do zrozumienia mechanizmy współpracy z administracją. Przybliżą je bezpłatne szkolenia dla stowarzyszeń i fundacji, na które już trwają zapisy.
Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, przy współpracy z lokalnym partnerem - Stowarzyszeniem Dębicki Klub Biznesu (Ośrodkiem Działaj Lokalnie) - zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w bezpłatnych szkoleniach dotyczących finansowych mechanizmów współpracy samorządów i organizacji pozarządowych, w ramach projektu „Możemy więcej i lepiej – Akademia współpracy finansowej JST-NGO” współfinansowanego ze środków Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Szkolenia adresowane są do organizacji pozarządowych i obejmują stosowanie następujących mechanizmów współpracy: inicjatywa lokalna, małe granty, dotacja inwestycyjna, regranting, umowy wieloletnie, pożyczki, gwarancje, poręczenia, budżet obywatelski, zamówienia publiczne.

Przedstawiciele organizacji pozarządowych zakwalifikowanych do udziału w szkoleniach:
będą mieli możliwość uczestnictwa w dwudniowych, bezpłatnych szkoleniach, organizowanych w pięciu lokalizacjach przez Akademię wspólnie z pięcioma Ośrodkami Działaj Lokalnie;
otrzymają, także bezpłatnie, podręcznik regrantingu oraz materiały szkoleniowe, obejmujące wszystkie pozostałe mechanizmy współpracy finansowej.


W trakcie szkoleń doświadczeni trenerzy przekażą uczestnikom wiedzę na temat tworzenia i działania mechanizmów współpracy finansowej, korzyści wynikających z ich stosowania, pokażą także konkretne przykłady samorządów, które efektywnie stosują te instrumenty. Uczestnicy szkoleń będą mogli również zapoznać się z modelem regrantingu wypracowanym przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce.

Każda z organizacji zakwalifikowanych do udziału w szkoleniach zobowiązana jest do:

delegowania dwóch osób, które będą uczestniczyć w szkoleniach,
pokrycia kosztów ich przejazdu na szkolenia (jeżeli szkolenia odbywać się będą poza miejscowością organizacji),
podzielenia się wiedzą pozyskaną na szkoleniach z przedstawicielami co najmniej jednego samorządu gminnego lub powiatowego i podjęcia z tym samorządem współpracy w zakresie wdrożenia co najmniej jednego z omawianych w trakcie szkoleń mechanizmów współpracy finansowej.

Najskuteczniejsze organizacje, które podejmą współpracę z samorządami, otrzymają wsparcie doradców i ekspertów Akademii w zakresie wypracowania i wdrożenia mechanizmów współpracy.


Szkolenia odbywać będą się pomiędzy listopadem 2016 roku a styczniem 2017 roku, a wsparcie doradcze dla organizacji we współpracy z samorządami będzie dostępne w okresie od stycznia 2017 roku do czerwca 2017 roku. Terminy szkoleń zostaną ustalone w porozumieniu z uczestnikami po zakończonej rekrutacji.

Podstawą kwalifikacji do udziału w szkoleniach jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który dostępny będzie do 14 października 2016 roku - pod adresem: https://goo.gl/forms/mi3yTY8a1rz415ED3

Informacje podane w formularzu zgłoszeniowym będą podstawą kwalifikacji do udziału w szkoleniach. Kwalifikacji dokona Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce w oparciu o opinie ekspertów, biorąc pod uwagę:

dotychczasową aktywność organizacji, w tym w zakresie współpracy z samorządami,
jej potencjał i możliwości współpracy z samorządem we wdrażaniu mechanizmów finansowych będących przedmiotem szkoleń,
doświadczenia w zakresie współpracy z samorządami uczestników szkoleń,
propozycje dotyczące samorządów, z którymi organizacja zamierza współpracować po zakończeniu szkoleń.

Akademia zakwalifikuje do udziału w szkoleniach po 10 organizacji pozarządowych w każdej lokalizacji. 


Dodatkowo wybrane zostaną po 2 organizacje w każdej lokalizacji jako uczestnicy rezerwowi. Będą oni mieli możliwość uczestniczenia w szkoleniach w sytuacji, w której przedstawiciele zakwalifikowanej dziesiątki organizacji nie będą mogli wziąć udziału w szkoleniach.

Więcej informacji uzyskać można w Stowarzyszeniu Dębicki Klub Biznesu - osoba do kontaktu: Paweł Werbowy - e-mail: [email protected], tel.: (14) 681 90 30 lub w Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce - Stanisław Głąbski - e-mail: [email protected], tel.: 22 622 01 22 wew. 24

O autorze Obywatelski Mielec

Autorem jest dziennikarz obywatelski z Mielca. Obywatelski Mielec to wspólny serwis aktywnych mieskzańców - członków organizacji społecznych, działaczy, osób które chcą coś zmienić.

0 komentarze:

Prześlij komentarz

Napisz nam, co o tym myślisz!