Jak pracować w lokalnym środowisku? - warsztaty w Stalowej Woli

Stalowowolski MDK zaprasza na cykl warsztatów dla aktywistów i społeczników. Uczestnicy poznają sposoby animacji i pobudzania społeczności lokalnej,  przeciwdziałania wykluczeniu, rozwijania gustów widowni, korzystania ze Street-artu i zdobyczy technologii.

Program i tematyka warsztatów w Stalowej Woli:

Panel I 11-12 października 2014 (prowadzenie: Centrum Aktywności Lokalnej- Warszawa)
- diagnoza potencjału środowiska lokalnego (mapa zasobów i potrzeb)
- metody pobudzania mieszkańców do działania na rzecz rozwoju społeczności lokalnej

Panel II 25-26 października 2014 (prowadzenie: Ośrodek "Brama Grodzka- Teatr NN" Lublin)
- kompetencje cyfrowe, czyli jak efektywnie wykorzystywać nowoczesne technologie, media i internet do działań animacyjnych
- jak wykorzystywać metody tradycyjne (książka, teatr, sztuki plastyczne) w procesie animacyjnym

Panel III 8-9 listopada 2014 (prowadzenie: Fundacja Vlepvnet i Fundacja Impact z Warszawy)
- happeningi i ruch street-artowy- jako przydatne narzędzia w budowaniu projektów animacyjnych
- zarządzanie widownią- budowanie relacji z publicznością, animowanie i rozwijanie jej zainteresowań

Panel IV 15-16 listopada 2014 (prowadzenie: Centrum Aktywności Lokalnej- Warszawa)
- funkcja animatora, tworzenie i realizacja projektów animacyjnych
- przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu dzięki działaniom animacyjnym (ze szczególnym naciskiem na działania wśród młodzieży i streetworking)

Panel V 22-23 listopada 2014 (prowadzenie: Centrum Edukacji Obywatelskiej- Warszawa)
- animowanie aktywności i partycypacji obywatelskiej
- techniki partycypacji społecznej

Panel VI 29-30 listopada 2014 (prowadzenie: Towarzystwo Inicjatyw Twórczych "ę")
- jak skutecznie realizować inicjatywy lokalne – krok po kroku
- inicjowanie i organizowanie lokalnych akcji, wydarzeń, kampanii społecznych i inicjatyw sąsiedzkich

Panel VII 13-14 grudnia 2014 (prowadzenie: Centrum Aktywności Lokalnej- Warszawa)
- zasady współpracy międzysektorowej i budowania partnerstw lokalnych
- współpraca z wolontariuszami


Organizatorzy zapewniają: zaświadczenia o udziale w szkoleniach, przerwy kawowe oraz posiłki. Zajęcia odbywać się będą w MDK w Stalowej Woli w godzinach 9-16.

Zapisy na warsztaty MDK w Stalowej Woli

Projekt jest skierowany głównie do organizacji ze Stalowej Woli i okolicy ponieważ ma wypracować diagnozę środowiska lokalnego i plan projektów potrzebnych mieszkańcom. Organizatorzy nie wykluczają możliwości udziału organizacji z Mielca, udział w warsztatach będzie jednak uzależniony od ilości miejsc.
Zgłoszenia na warsztaty przyjmowane są wyłącznie mailowo, pod adresem: [email protected]

W treści maila należy podać:
- imię i nazwisko
- wiek
- dane kontaktowe
- zawód / miejsce pracy (w przypadku osób uczących się- nazwę szkoły i profil klasy/nazwę uczelni i kierunku studiów)
- tematy wybranych warsztatów


 

Udział w warsztatach jest bezpłatny dzięki dofinansowaniu otrzymanemu w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (FIO).

O autorze Obywatelski Mielec

Autorem jest dziennikarz obywatelski z Mielca. Obywatelski Mielec to wspólny serwis aktywnych mieskzańców - członków organizacji społecznych, działaczy, osób które chcą coś zmienić.

0 komentarze:

Prześlij komentarz

Napisz nam, co o tym myślisz!