społeczna strona miasta

Mielec coraz bliżej 2 milionów złotych dla NGO i nowych miejsc pracy

Rada Miejska jednomyślnie przyjęła program współpracy z NGO na rok 2015 z większym budżetem: 1 908 478 złotych. Dodano też zadanie promocji gospodarczej miasta oraz przedsiębiorczości wśród mieszkańców.


program wspolpracy pozytku mielec
Jednomyślnie zdecydowano o przyjęciu programu współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok. Budżet względem ubiegłego roku zwiększył się o 154 tysiące! To 8%! (na ten rok zaplanowane było 1 754 190 - źródło ).

Po konsultacjach dołączono nowy temat - nowe zadanie priorytetowe "Promocji gospodarczej Mielca i przedsiębiorczości wśród mieszkańców". Jak argumentowała w swoim wniosku Fundacja Przekarpacie, formę organizacji pozarządowej mają liczne instytucje otoczenia biznesu (instytucje szkoleniowe, doradcze itp) oraz organizacje branżowe (stowarzyszenia pracodawców, firm danej branży, w tym klastry) i to może ułatwić im współpracę z Miastem i pomoże poprawiać sytuację ekonomiczną mieszkańców.
Także mieleckie organzacje, np. zajmujące się dziedzictwem regionu (np. przemysłowym, lotniczym), będą mogły zrealizować aktywności w tym zadaniu, a organizacje pomagające osobom wykluczonym rozwijać wśród nich przedsiębiorczość.

Jak czytamy w relacji z sesji Rady Miejskiej - fakt konsultacji podkreślał wiceprezydent Mielca Bogdan Bieniek:
– Dzięki realizacji tego programu część zadań realizowanych przez gminę, możemy przekazać organizacjom pozarządowym. Podkreślam, że projekt programu został skonsultowany z mieleckimi organizacjami pozarządowymi  

W konsultacjach pojawiły się wnioski o wpisanie środków do projektu (na etapie konsultacji) i w podziale na pule - sposoby rozdysponowania, tj. tryby konkursowy i pozakonkursowy. Zgłoszono też (ponownie) kwestię powołania Rady Pożytku przy Mieście, funduszu wkładów własnych ("promesy" udzielania przez Miasto wkładu do projektów z zewnętrznych dofinansowań) czy dodania mierników także dla współpracy pozafinansowej.
 
Wiceprezydent podsumował też przed Radą rosnącą jakość i zakres współpracy:

 – "Wspólnie realizujemy coraz więcej zadań, a nasi partnerzy są coraz lepiej do niej przygotowani."

Dziękujesz? Cieszysz się, że wsparcie Miasta rośnie? - Kliknij, że lubisz ten wpis i udostępnij go!

Zostań poinformowanym mieszkańcem Mielca!

Głosy mieszkańców: