12.lutego spotkanie o grantach 5 tysięcy zł na inicjatywę lokalną FIO

Spotkanie informacyjne „Jak efektywnie uczestniczyć w projekcie Akademia Aktywnych Obywateli – Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2015” odbędzie się w Mielcu 12 lutego. To już druga edycja programu, w którym można uzyskać 5 tysięcy złotych na inicjatywę. Zobacz program spotkania!


Aby otrzymać dotację, należy złożyć wniosek w wersji elektronicznej do dnia 28 lutego 2015 roku do godziny 15:00. Inicjatywę można realizować w terminie: 1 kwietnia do 15 grudnia 2015 r.

O warunkach dotacji pisaliśmy przy okazji poprzedniej edycji tutaj >> 

Projekt „Akademia Aktywnych Obywateli - Podkarpackie Inicjatywy Lokalne” umożliwia mieszkańcom podejmować różnego rodzaju działania, projekty, pomysły, czy też inicjatywy, które mogą spowodować zmianę procesów w otoczeniu lokalnym, tworzenie klimatu do integracji czy też motywowanie do wspólnego działania na rzecz dobra wspólnego. To właśnie te, realizowane przez mieszkańców, dają najlepsze rezultaty, gdyż są odpowiedzią na potrzeby społeczności lokalnej. Mieszkańcy rzadko sięgają po środki zewnętrzne na realizację sowich pomysłów/planów. Powstrzymują ich skomplikowane procedury aplikowania o środki, trudności w opracowaniu wniosku o dotację, wykazanie wkładu własnego, trudności związane z rozliczaniem projektu, ubogie środowisko lokalne, etc. Projekt „Akademia Aktywnych Obywateli - Podkarpackie Inicjatywy Lokalne” pokazuje inną drogę - współpracę obywateli na rzecz dobra wspólnego i wykorzystanie wspólnego, pozytywnego doświadczenia.

Głównym celem projektu jest wzrost do 2016 roku wiedzy i umiejętności z zakresu realizacji oddolnych inicjatyw przez min 600 osób i 220 organizacji pozarządowych, poprzez udzielenie tym podmiotom wsparcia konsultingowego, szkoleniowego, doradczego i finansowego. Projekt jest skierowany do młodych, rozwijających się organizacji pozarządowych (działających nie dłużej niż 18-ście miesięcy, a których roczny budżet za ostatnie 12 miesięcy, nie przekracza 25 tys. zł), a także do grup nieformalnych i grup samopomocowych z terenu województwa podkarpackiego (minimum 3 osobowych), które realizują działania w obszarach określonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Program spotkania informacyjnego FIO Podkarpackie Inicjatywy Lokalne: 


  1. O programie FIO i projekcie Akademia Aktywnych Obywateli - Podkarpackie Inicjatywy Lokalne
  2. Doświadczenia edycji 2014 
  3. Podstawowe wymogi formalne edycji 2015, w tym:
     - Prezentacja Regulaminu (kluczowe elementy)
     - Prezentacja wniosku o dotację 
  4. Pytania i odpowiedzi 

Prowadzący: Stanisław Baska Tel.: 607 560 016 E-Mail: [email protected] Fundacja Fundusz Lokalny SMK E-Mail: [email protected] www.fundacjasmk.pl

Więcej o projekcie: www.podkarpackie-inicjatywy-lokalne.pl (Regulamin, wniosek, dokumentacja)

Termin: 12 lutego 2015r, godz. 16.00.
Miejsce: sala narad Rady Powiatu Mieleckiego ul. Sękowskiego 2b (parter)

Następnego dnia spotkanie dla powiatu kolbuszowskiego: 13 luty 2015, sala narad Rady Powiatu, Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej, ul. 11 Listopada 10, godz. 15:00 – 17:00

O autorze Obywatelski Mielec

Autorem jest dziennikarz obywatelski z Mielca. Obywatelski Mielec to wspólny serwis aktywnych mieskzańców - członków organizacji społecznych, działaczy, osób które chcą coś zmienić.

0 komentarze:

Prześlij komentarz

Napisz nam, co o tym myślisz!