Chcesz wygrywać jak Daniel Kozdęba? - Zgłoś się do 8.marca

Do 8.marca trwa rekrutacja do Szkoły Liderów - programu Liderzy PAFW - blisko rocznego programu rozwijania umiejętności liderskich dla osób działających społecznie. Przeszli je już m.in. Daniel Kozdęba, Kinga Bielec i inni członkowie Stowarzyszenia Kulturalnego JARTE.


rekrutacja szkoła liderów

Udział w Programie jest bezpłatny. Uczestnicy ponoszą wyłącznie koszty dojazdu do Warszawy na 4 szkolenia, inaugurację i zakończenie Programu (razem 6 podróży). Osoby, które zakwalifikują się do Programu zobowiązują się do odbycia 12 spotkań z tutorem (odbywają się one w miejscu zamieszkania/działania lidera), uczestniczenia w spotkaniu inauguracyjnym, 4 zjazdach szkoleniowych, w wybranej wizycie studyjnej oraz Zlocie kończącym edycję.
Do formularza należy załączyć w wersji elektronicznej pliki:
 1. CV 
 2. Dwa listy rekomendacyjne - od osób/organizacji/instytucji, z którymi Państwo współpracują i mogą polecić Państwa do Programu Liderzy PAFW. Każdy list powinien zawierać: imię i nazwisko rekomendującego, nazwę instytucji, pełnioną funkcję, numer telefonu, e-mail oraz krótkie uzasadnienie ze strony rekomendującego 
 3. List motywacyjny - odpowiadający na pytania:
  Co skłania Pana/Panią do zgłoszeniu się do Programu Liderzy PAFW?
  Jakie ma Pan/i oczekiwania wobec Programu?
30 marca pojawi się lista osób zakwalifikowawnych na rozmowy kwalifikacyjne (te 10-17 kwietnia w Warszawie, Krakowie), a ostateczne wyniki poznamy do 25 maja. W programie jest 36 miejsc.To sekret liderskich sukcesów?

Program przeszło już 501 osób z całej Polski. Z Podkarpacia to m.in. Paweł Werbowy z Dębicy, Katarzyna Olesiak z Gminy Cmolas, wymieniony już Prezydent Mielca Daniel Kozdęba. W bazie uczestników programów szkoleniowych SL/PAFW są też członkowie Stowarzyszenia Kulturalnego JARTE: Kinga Bielec, Tomasz Witek i Zbigniew Wawer.

Harmonogram programu jest następujący:

 • Spotkanie inaugurujące XI edycję Programu 19 czerwca 2015 
 • Początek współpracy tutorów z liderami - pierwsze spotkania indywidualne lipiec 2015 
 • I szkolenie Świadomość liderska i wizja zmiany w środowisku* 22-26.09.2015 
 • II szkolenie Budowanie zespołu i współpraca* 19-21.11.2015 
 • III szkolenie Współpraca w środowisku działania* 25-27.02.2016 
 • IV szkolenie Angażowanie do wizji zmiany, wywieranie wpływu i wiarygodność lidera* 12-14.05.2016 
 • Wizyty studyjne u absolwentów Programu Liderzy PAFW marzec-kwiecień 2016 
 • Ostatnie z 12 spotkań indywidulanych z tutorem/tutorką - zakończenie współpracy czerwiec 2016 
 • Uroczystość zakończenia edycji oraz Zlot absolwentów 18-19.06.2016 *Wszystkie szkolenia rozpoczynają się w czwartki ok. godz. 12:00 w Ośrodku pod Warszawą (transport dla chętnych z Warszawy o 11:00), kończą w soboty około godz. 18:00. W wyjątkowych sytuacjach (dla osób, które nie będą miały możliwości powrotu po zajęciach), zapewniamy nocleg z soboty na niedzielę.

O autorze Obywatelski Mielec

Autorem jest dziennikarz obywatelski z Mielca. Obywatelski Mielec to wspólny serwis aktywnych mieskzańców - członków organizacji społecznych, działaczy, osób które chcą coś zmienić.

0 komentarze:

Prześlij komentarz

Napisz nam, co o tym myślisz!