[Posłuchaj] Plan Gospodarki Niskoemisyjnej uchwalony, w poniedziałek spotkanie informacyjne

Rada Miejska przyjęła do realizacji Plan Gospodarki Niskoemisyjnej, który był wcześniej konsultowany. Prezentujemy nagranie z decydującego posiedzenia, z którego poznajemy sposób przygotowania dokumentu. W poniedziałek 25.maja jeszcze spotkanie informacyjne o postanowieniach Planu.Spotkanie informacyjne odbędzie się w poniedziałek w Urzędzie Miejskim przy ul.Żeromskiego o godzinie 18:00. Informację o nim podano dzisiaj (21.maja, czwartek), o wcześniejsze spotkanie (konsultacyjne) ogłoszono zaledwie dzień wcześniej.

Podczas tej prezentacji chcemy przekazać mielczanom nie tylko główne założenia tego dokumentu, ale także przewidziane w jego ramach działania zarówno samorządu jak i samych mieszkańców, których realizacja doprowadzi do zmniejszenia zanieczyszczenia atmosfery oraz zwiększenia efektywności energetycznej naszych domów i mieszkań 
– powiedziała Agnieszka Sablik, z Wydziału Inwestycji, Transportu i Gospodarki Komunalnej mieleckiego magistratu.

To nie koniec wydarzeń na ten temat w Mielcu - w ostatni weekend maja odbędzie się także kierowane do mieszkańców i urzędników szkolenie na temat niskiej emisji, organizowane jednak przez Szkołę Liderów - o zapisach informujemy tutaj>>

Posłuchaj prezentacji Planu - nagranie posiedzenia Rady Miejskiej z 19.maja
W temat wprowadziła zebranych Agnieszka Sablik (urzędniczka UM) oraz Magdalena Hrynkiewicz - przedstawicielka firmy Atmoterm S.A. z Opola. Umowa z tą firmą została zawarta w sierpniu ub.r.

"Jesteśmy krok do przodu przed większością miast" - powiedziała Agnieszka Sablik.

Dokument dofinansowano w 85%, miasto zapłaciło 17 tys.zł (wkład własny).
Warunkiem uzyskania dofinansowania - zarówno na przygotowanie dokumentu, jak i na kolejne inwestycje była uchwała, którą Miasto deklaruje realizować zadania i założenia wpisane w Planie, jak i ich monitorowanie i ewaluację.

Jak dowiadujemy się z prezentacji firmy Atmoterm, do reprezentatywnej grupy mieszkańców domów prywatnych zostali oddelegowani ankieterzy i wypytali o zużycie surowców opałowych. Dla uzupełnienia poczynione też zostały analizy natężenia ruchu pojazdów - jak słyszymy 50 skrzyżowań, 10 rond i 10 (?) przejazdów kolejowych.


Pytania zadawali też radni. Dotyczyły one:


  1. Sposobu wykonywania pomiarów.
  2. Co stanie się z przedsięwzięciami, na które nie uda się pozyskać środków? 
  3. Co z faktem, że Plan nie obejmuje formaldehydu? 


Najbardziej zaskakuje odpowiedź na pytanie pierwsze - źródła emisji zostały przeliczone z danych od dostawców energii (np. elektrycznej) i wyprowadzony z nich ekwiwalent spalanego węgla. Stąd też wynik to raczej obciążenie środowiska, jakie generuje Mielec, acz to niekoniecznie emisja trafiająca do atmosfery u nas - na terenie miasta. Co bardziej zastanawia, to luka w tego typu badaniu - suma nie musiała zatem objąć energii pozyskiwanej przez firmy spoza sieci energetycznych, ciepłowniczych, np. poprzez spalanie dostarczanych własnymi środkami gazów lub biomasy. Tak przygotowana inwentaryzacja wskazuje 69% emisji, jako pochodzących od przemysłu.
Za przyjęciem Planu jednogłośnie opowiedziały się wcześniej obie opiniujące go komisje RM, a następnie cała Rada, także jednogłośnie.
O autorze Obywatelski Mielec

Autorem jest dziennikarz obywatelski z Mielca. Obywatelski Mielec to wspólny serwis aktywnych mieskzańców - członków organizacji społecznych, działaczy, osób które chcą coś zmienić.

0 komentarze:

Prześlij komentarz

Napisz nam, co o tym myślisz!