Napisz lub przyjdź - w poniedziałek na spotkanie:konsultacyjne współpracy Miasta z organizacjami w 2016r

Prezydent Miasta Mielca zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych „Programu współpracy Gminy Miejskiej Mielec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016”. Obok zgłoszeń pisemnie i osobiście do 23.października, odbędzie się także w poniedziałek spotkanie.


konsultacje społeczne programu współpracy z organizacjami pożytku Mielec


Roczny program współpracy jest na poziomie lokalnym najważniejszym dokumentem  opisującym zasady, formy, zakres i priorytety współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi. Celem konsultacji, oprócz zebrania uwag i opinii do projektu programu, jest włączenie w prace nad ostateczną wersją dokumentu możliwie szerokiej grupy przedstawicieli  organizacji  oraz mieszkańców.


Zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Mielca nr 291/2015 z dnia 09.10.2015 r. ws. konsultacji społecznych „Programu współpracy Gminy Miejskiej Mielec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016”, które potrwają do dnia 23 października br. i będą się odbywać w formie pisemnego zgłaszania uwag, opinii, propozycji i wniosków do projektu programu umieszczonego na stronie internetowej Miasta i w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP).


Uwagi można kierować:

  • na adres [email protected]
  • osobiście do Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miejskiego w Mielcu przy ul. Żeromskiego 23, w pokoju nr 1.
  • podczas spotkania informacyjno-konsultacyjnego ws. programu współpracy, które jest zaplanowano na dzień 19 października 2015 r. (tj. poniedziałek) o godz. 16.00  w sali obrad nr 11 mieleckiego magistratu.  


"Zapraszamy do współpracy  i do wzięcia udziału w konsultacjach organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie miasta Mielca, partnerów społecznych, instytucjonalnych i gospodarczych, przedstawicieli jednostek organizacyjnych i pomocniczych Miasta, a także  wszystkich zainteresowanych  działaniem na rzecz lokalnej społeczności. To od Państwa zaangażowania  i aktywności zależy jakość opracowywanego dokumentu."
- czytamy w zaproszeniu.

O autorze Obywatelski Mielec

Autorem jest dziennikarz obywatelski z Mielca. Obywatelski Mielec to wspólny serwis aktywnych mieskzańców - członków organizacji społecznych, działaczy, osób które chcą coś zmienić.

0 komentarze:

Prześlij komentarz

Napisz nam, co o tym myślisz!