społeczna strona miasta

Ile pieniędzy dostaną w 2016 r. stowarzyszenia i fundacje w Mielcu?

Trwa nabór wniosków do konkursu na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Mielec dla organizacji zajmujących się edukacją, kulturą, promocją zdrowia, wsparciem dla osób potrzebujących, niepełnosprawnych, uzależnionych i bezdomnych oraz dla stowarzyszeń sportowych. W sumie  magistrat przeznaczył w tym rozdaniu ponad półtora miliona złotych.


Dokładnie 610 990 zł przeznaczono na zadania m.in. z zakresu pomocy społecznej, edukacji, kultury, promocji zdrowia oraz działań na rzecz niepełnosprawnych.
Znacznie większą kwotę bo 1 077 000 otrzymają organizacje sportowe. Te proporcje przyznawania dotacji na działalność między sport a resztę obszarów pożytku publicznego zbytnio się nie zmieniają. Przybywa też co roku nowych stowarzyszeń.

Urząd Miasta organizuje konkurs na podstawie "Programu współpracy Gminy Miejskiej Mielec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016".

Terminy składania wniosków:


  • do 28 stycznia wnioski składają organizacje zajmujące się edukacją, kulturą, promocją zdrowia, wsparciem dla osób potrzebujących, niepełnosprawnych, uzależnionych i bezdomnych
  • do 4 lutego organizacje sportowe
Ogłoszenia o naborze znajdziecie TUTAJ i TUTAJ

Zostań poinformowanym mieszkańcem Mielca!

Głosy mieszkańców: