Mieleckie organizacje mogą mieć przedstawicielkę w Radzie Działalności Pożytku Publicznego Województwa Podkarpackiego

Termin głosowania podkarpackich stowarzyszeń i fundacji na kandydatów do Rady upływa 4 lutego. Wśród kandydatów jest mielczanka, znana w środowisku z zaangażowania na rzecz sektora, Kinga Bielec. 

Kinga była członkinią wojewódzkiej RDPP w czasie II kadencji Rady. Wprowadziła wiele znaczących zmian w działanie tego organu, który ma służyć współpracy organizacji pozarządowych i samorządu wojewódzkiego. Przede wszystkim wprowadziła do regulaminu organizacji i trybu działania Rady szereg zapisów zgodnych ze standardami. We współpracy z przedstawicielami z kilku województw współtworzyła standardy działania wojewódzkich rad w ramach projektu Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej. Na jej wniosek powstał newsletter wysyłany obecnie przez Oddział współpracy z samorządem i organizacjami Kancelarii Zarządu Województwa Podkarpackiego, rozpoczęto umieszczanie na stronie www protokołów z posiedzeń oraz podjęto współpracę z Radiem Rzeszów. Skutecznie zawnioskowała o uruchomienie środków na wkłady własne dla organizacji starających się o pieniądze ze źródeł ogólnopolskich bądź unijnych. Znane jest także jej wystąpienie z kwietnia 2015r. podczas obraz Sejmiku Województwa, gdzie reprezentowała Radę i przedstawiała jej działalność, zapraszając radnych do podjęcia dialogu z przedstawicielami podkarpackich organizacji pozarządowych.Jak głosować?

 • Jedna organizacja = jeden głos czyli można zagłosować tylko raz na wybranego kandydata lub kandydatkę
 • Termin na wysłanie formularza upływa 4 lutego - liczy się data stempla pocztowego
 • Termin na dostarczenie formularza do Kancelarii osobiście upływa również 4 lutego
 • WAŻNE aby formularz podpisały osoby reprezentujące daną organizację zgodnie z zapisami w KRS (prezes i wiceprezes lub inaczej; głos bez odpowiednich podpisów będzie uznany za nieważny)

FORMULARZ można pobrać TUTAJ

Adres, na który należy przesyłać głosy:
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
al. Ł. Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Kancelaria Zarządu Oddział Współpracy z Samorządami i Organizacjami
z dopiskiem "Głosowanie na kandydata do Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Podkarpackiego"


Kinga Bielec kandyduje w obszarze "Kultura, sztuka i dziedzictwo narodowe". W sumie w tym obszarze kandyduje 5 osób. Członkostwo w Radzie przypadnie osobie z największą liczbą głosów.

Pozostałe obszary to:

 • Nauka, edukacja, oświata i wychowanie (5 kandydatów)
 • Sport i kultura fizyczna (1 kandydat)
 • Ochrona zdrowia, przeciwdziałanie uzależnieniom i wykluczeniu społecznemu, bezpieczeństwo publiczne (7 kandydatów)
 • Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych (1 kandydat)
 • Rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich, ochronie środowiska (2 kandydatów)
 • Działalność na rzecz tworzenia społeczeństwa obywatelskiego i integracja europejska (2 kandydatów)
 • Innowacyjność i społeczeństwo informacyjne (1 kandydat)
Pełna lista kandydatów - ZOBACZ

Dodatkowych informacji w sprawie udziela:
Anna Tworz - Kancelaria Zarządu; Oddział wspolpracy z samorządami i organizacjami (tel. 17 747 63 14; 6050 082 144, e.maill: [email protected])
O autorze Obywatelski Mielec

Autorem jest dziennikarz obywatelski z Mielca. Obywatelski Mielec to wspólny serwis aktywnych mieskzańców - członków organizacji społecznych, działaczy, osób które chcą coś zmienić.

0 komentarze:

Prześlij komentarz

Napisz nam, co o tym myślisz!