Co ZAMIAST Wieży? - Basen? Fundusz Nieustającej Pomocy? [Poznaj propozycje!]

Podczas kampanii przeciwko budowie wieży widokowej wypracowaliśmy propozycje alternatywne i zebraliśmy je w tym tekście. W momencie publikacji wiemy już o odstąpieniu od planów budowy, jednak otwarta pozostaje sprawa co z tymi pieniędzmi.

Przeczytaj oświadczenie Obywatelskiego Mielca >>
Przeczytaj oświadczenie radnych klubu PiS o odstąpeniu od budowy wieży >>

O akcji zbierania podpisów pod petycją pisaliśmy tutaj  >> 


0. Nic

Warto przypomnieć, że zaczęliśmy rok budżetowy z 9 milionami nadwyżki - nie ma obowiązku wydawania wszystkich pieniędzy. Pozostałe z tego celu środki mogą wejść jako wkład własny do kredytów na halę sportową czy bibliotekę, obniżając planowane zadłużenie.

1. Przywrócenie budżetu obywatelskiego

O to rozwiązanie jednocześnie wnioskujemy petycją (więcej tutaj>>). Mielecki Budżet Obywatelski o puli 700 tysięcy złotych został zawieszony i to okazja na jego wznowienie. Z pewnością zgłoszone projekty będą pasowaly do chrześcijańskich wartości, a więc także honorowały Patronkę Miasta.

2. Inwestycje wskazane przez rady osiedli 

Współpracując przy zbiórce podpisów z radami osiedli pojwiała się kwestia licznych inwestycji na osiedlach, które zostały zgłoszone do budżetu, ale do puli wydatków na ten rok nie weszły. Przy zawieszaniu Mieleckiego Budżetu Obywatelskiego radni wspominali o planach stworzenia budżetów osiedlowych na wzór sołeckich, co się nie stało. Więcej opisuje TR Korso: http://www.korso.pl/wiadomosci/1638,sa-sprawy-wazniejsze-niz-wieza

3. Fundusz Nieustającej Pomocy

- propozycja Obywatelskiego Mielca. Przeznaczoną pulę 1,1 mln można podzielić na 11 lat po 100 tysięcy złotych, co nie będzie widocznie zwiększać zadłużenia i być wydatkowane stopniowo.
Fundusz skierowany albo dla organizacji pozarządowych albo poprzez MOPS np. do matek czy wybranych wartości skojarzonych z Patronką Miasta.
Przykładowa opcja to Fundusz skierowany do matek opiekujących się dziećmi niepełnosprawnymi umyslowo powyżej 25 roku życia. - w tym momencie pomoc Państwa ustaje i Mielec mógłby zostać pionierem rozwiązań w tym obszarze

Oto, czego dowiedzieliśmy się od PSONI  /SOSW/OREW (ul. Wojsławska):

Dużym problemem dla rodziców dzieci z głębszą niepełnosprawnością
intelektualną powyżej 25 roku życia jest brak ośrodków dziennego wsparcia. Obecnie osoby z głębszą niepełnosprawnością objęte są opieką, edukacją, terapią i rehabilitacją do ukończenia 25 roku życia. Mogą oni uczęszczać do: Ośrodków Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczych, szkół specjalnych z klasami życia, Specjalnych Ośrodków Szkolno – Wychowawczych, jeśli posiadają one oddziały rewalidacyjno – wychowawcze. Po ukończeniu 25 roku życia zostają nagle pozbawieni wsparcia, co powoduje regres w ich funkcjonowaniu Po tym czasie mogą oni znaleźć miejsce w Środowiskowych Domach Samopomocy lub w Warsztatach Terapii Zajęciowej. Lecz oferta tych placówek przeznaczona jest dla osób lepiej funkcjonujących. Placówki
te na obecną chwilę nie dysponują wolnymi miejscami. Pojawiają się one tylko wtedy, gdy któryś z podopiecznych rezygnuje z uczestnictwa w zajęciach lub umiera .
Osoby z głębszą niepełnosprawnością intelektualną nie są w stanie realizować
programu terapeutycznego obowiązującego w tych placówkach, gdyż jest on opracowywany dla osób z zaburzeniami psychicznymi w normie intelektualnej i osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym. Inną alternatywą jest umieszczenie dorosłej osoby niepełnosprawnej w Domach Pomocy Społecznej, ale większość z rodziców nie chce rozstawać się na stałe ze swoim dzieckiem lub nie stać ich na wnoszenie opłat za pobyt.

W związku po ukończeniu 25 roku życia osoby z głębszą niepełnosprawnością intelektualną pozostają pod opieka rodziców. Rodzice takiej osoby, którzy do tej pory korzystali z pomocy placówek dziennego wsparcia, zostają postawieni przed
koniecznością przereorganizowania życia rodzinnego. Muszą zapewnić dziecku
całodobową opiekę. Wiąże się to z koniecznością rezygnacji z pracy zawodowej przez rodzica do tej pory pracującego. Bardzo istotny jest fakt, iż rodzice 25 latka są w wieku, w którym trudno wykonywać niektóre czynności pielęgnacyjne przy dorosłym, niesamodzielnym dziecku. Nie są w stanie zapewnić swoim dzieciom tego, co do tej pory otrzymywały w placówce. Najczęściej skupiają się tylko na pielęgnacji i leczeniu dziecka. Tak naprawdę zostają wykluczeni z życia społecznego, gdyż całe życie dostosowują do rytmu dnia swojego dziecka: pielęgnacji, karmienia, podawania leków, ataków epilepsji, jego trudnych zachowań. Najczęściej większość czasu
spędzają w domu. Nie zawsze jest możliwe korzystanie z bezpłatnej rehabilitacji, gdyż poziom funkcjonowania osób z głęboką niepełnosprawnością uniemożliwia przewożenie ich samochodem. Często rodzic nie jest w stanie przewieźć dorosłego dziecka, gdyż nie posiada samochodu, a ten, który ma jest niedostosowany do jego transportu. Niemożliwe jest przewożenie osoby z głębszą niepełnosprawnością bez pomocy drugiej osoby, gdyż podczas jazdy samochodem może wystąpić atak padaczki, zadławienie lub inna zagrażająca życiu i bezpieczeństwu sytuacja. Rodzice mają duże trudnośc , a wręcz jest dla nich niemożliwe znalezienie opieki dla swoich niepełnosprawnych dzieci w sytuacji, kiedy muszą wyjść z domu, są chorzy, muszą gdzieś wyjechać lub zająć się pozostałymi członkami rodziny. Nie mogą skorzystać z możliwości wspólnego wypoczynku nawet
krótkiego, gdyż nie mogą znaleźć opiekuna dla swojego dziecka, nie mogą uczestniczyć w uroczystościach rodzinnych typu chrzciny, wesele, itp. Rodzice, którzy rezygnują z pracy, aby zaopiekować się swoim niepełnosprawnym dzieckiem otrzymują świadczenie pielęgnacyjne w wysokości 1406 zł netto oraz zasiłek pielęgnacyjny w wysokości 153 zł
netto. Po ukończeniu 18 roku życia osoba niepełnosprawna otrzymuje rentę socjalną w wysokości 644 zł. netto. Kwota ta nie jest wystarczająca, aby zapewnić mu leczenie, systematyczną rehabilitację.
W Polsce brakuje placówek dla osób z głęboką niepełnosprawnością intelektualną. Konieczne jest stworzenie planu systemowego wsparcia tych osób oraz utworzenie placówki dla mieszkańców Mielca i powiatu mieleckiego „25+”. Obecnie według wiedzy Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mielcu istnieje konieczność utworzenia placówki, w której opieką objętych zostanie około 30 osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną. W placówce tej realizowany powinien być program terapeutyczno - rehabilitacyjny dostosowany do możliwości i poziomu funkcjonowania tych osób.

4. Wieża... podwodna - jedyny w Polsce basen dla ćwiczeń nurków

Temat kolejny raz podnosi p. Mariusz Wiącek, z Klubu Żeglarskiego "ORKAN". Chodzi o utworzenie basenu dla nurków o głębokości 30 metrów - do ćwiczeń, nauki i rekreacji poprzez ten sport. Takiego obiektu nie ma jeszcze w Polsce, zatem pomysł ma też uzasadnienie ekonomiczne.
Więcej o pomyśle tutaj:  wcj24.pl/wieza-widokowa-na-gorce-cyranowskiej-jestem-za-mam-drobne-trzy-ale-felieton/
5.Ambulatoryjna onkologia / miejsce przyjmowania chemioterapii/ terapia psychoonkologiczna

Pani Barbara Gadomska, była radna i wiceprzewodnicząca Uniwersytetu Trzeciego Wieku, nadesłała nam pomysł miejsca, w którym osoby chore będą mogły przyjmować chemioterapię, zamiast męczących wyjazdów do Rzeszowa. Byłaby to duża ulga w przewlekłej chorobie i przy niezwykle trudnej terapii.
Osoby chore i ich rodziny potrzebują również pomocy psychologicznej, wsparcia psychoterapeutów w procesie leczenia i rehabilitacji.

Dodajmy, że pojawiają się informacje, że rozważana jest za te środki pomoc Szpitalowi Powiatowemu w zakupie sprzętu; nie wiemy czy dla celów onkologicznych.

6. Wyremontowanie oficyny dworskiej przy Pałacyku Oborskich

Więcej: http://promocja.mielec.pl/jesli-mielec-ma-pieniadze-odbudujcie-oficyne-dworska-przy-palacyku-oborskich/

Zapraszamy do dyskusji w komentarzach - która propozycja podoba się najbardziej?

O autorze Obywatelski Mielec

Autorem jest dziennikarz obywatelski z Mielca. Obywatelski Mielec to wspólny serwis aktywnych mieskzańców - członków organizacji społecznych, działaczy, osób które chcą coś zmienić.

0 komentarze:

Prześlij komentarz

Napisz nam, co o tym myślisz!