Czy Sąd zlikwiduje Twoją organizację? - nowe zmiany w KRS

Od 2015 roku KRS będzie szybciej usuwał 'martwe' organizacje. Dzięki tej możliwości ma być lepszym źródłem informacji. Sprawa dotyczy głównie organizacji prowadzących działalność gospodarczą, które nie składają sprawozdań finansowych.

likwidacja fundacji stowarzyszenia KRS Rzeszów wpis

KRS będzie mógł łatwiej zlikwidować „martwą organizację pozarządową”. Za takie mają być uznane np. nie składające w KRS sprawozdań finansowych przez 2 kolejne lata (akurat ten obowiązek mają tylko organizacje zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców).

Pechowe 13 procent stowarzyszeń

Jak podaje NGO.pl, 12 z 88 tysięcy fundacji i stowarzyszeń zarejestrowanych w KRS w 2014 r. ma zapisaną działalność gospodarczą (są także w rejestrze przedsiębiorców). To 13 procent.

Możliwość ich usunięcia zapisano w ustawie z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw, którą właśnie podpisał Prezydent. Te przepisy zaczną obowiązywać 1 stycznia 2015 r.

Jak się uchronić przed likwidacją stowarzyszenia / fundacji ?

Należy sprawdzić (upewnić się) czy obowiazki wobec KRS zostały dopilnowane - czy złożone zostały sprawozdania. Warto także upewnić się czy dane są aktualne, aby korespondencja z KRS sprawnie przychodziła na właściwy adres, by dowiedzieć się o wezwaniach  i ewentualnym postępowaniu odpowiednio wcześnie.

Sąd rejestrowy będzie wszczynał z urzędu postępowanie o rozwiązanie podmiotu wpisanego do Rejestru bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego, m.in. w przypadku gdy mimo wezwania sądu rejestrowego nie złożono rocznych sprawozdań finansowych za 2 kolejne lata obrotowe. Tak samo zachowa się sąd, kiedy mimo dwukrotnego wezwania nie wykonano innych obowiązków, o których mowa w art. 24 ust. 1. (obowiązki z art. 24 ust. 1 związane są z wezwaniem organizacji przez sąd rejestrowy do złożenia wpisu lub dokumentów - organizacja powinna zareagować na takie wezwanie złożeniem żądanego przez sąd wpisu lub dostarczeniem żądanego dokumentu).

Procedurę wykreślenia z KRS zawarto w artykule 25a oraz artykuł 5 ustawy.

Źródło: NGO.pl

O autorze Obywatelski Mielec

Autorem jest dziennikarz obywatelski z Mielca. Obywatelski Mielec to wspólny serwis aktywnych mieskzańców - członków organizacji społecznych, działaczy, osób które chcą coś zmienić.

0 komentarze:

Prześlij komentarz

Napisz nam, co o tym myślisz!