społeczna strona miasta

Zagłosuj i wybierz swojego reprezentanta do Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Podkarpackiego

Rada pełni funkcję doradczą i opiniodawczą dla Marszałka Województwa Podkarpackiego i składa się z 9 przedstawicieli stowarzyszeń i fundacji oraz z 9 osób z samorządu wojewódzkiego. Dzięki jej pracy przez ostatni rok udało się wprowadzić kilka udogodnień dla organizacji pozarządowych np. przy składaniu wniosków na realizację zadań publicznych do województwa.

Tak wygląda formularz do głosowania - można go ściągnąć ze strony Urzędu Marszałkowskiego

Kandydaci w wyborach uzupełniających do RDPP reprezentują podkarpackie organizacje. Można oddać tylko jeden głos. PEŁNA LISTA jest dostępna do pobrania na stronie Urzędu Marszałkowskiego.

  1. Arkadiusz Turoń Stowarzyszenie ROWERY.RZESZOW.PL w Rzeszowie
  2. Elżbieta Nowicka Stowarzyszenie Łańcucki Uniwersytet Trzeciego Wieku w Łańcucie
  3. Elżbieta Świętek Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych KUŹNIA w Kolbuszowej
  4. Małgorzata Chmiel Stowarzyszenie Ludzi Twórczych w Brzozowie
  5. Beata Sołtys Stowarzyszenie B-4 w Rzeszowie
  6. Mariusz Mituś Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Jarosławiu
  7. Marta Utnicka Strzyżowskie Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich w Strzyżowie
  8. Marcin Dziółko Fundacja Aktywizacji w Warszawie Oddział Fundacji Aktywizacji w Rzeszowie Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych 

Głosowanie odbywa się poprzez FORMULARZ, za pomocą którego każda organizacja, która jest zarejestrowana na Podkarpaciu, może oddać głos na jednego kandydata/kandydatkę z listy.

Głosowanie trwa do 18 maja 2015 r. - liczy się data dostarczenia wypełnionego i podpisanego formularza do Urzędu Marszałkowskiego


Wypełniony formularz należy dostarczyć do Urzędu Marszałkowskiego w następujący sposób:
  1. osobiście do Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie;
  2. lub za pośrednictwem poczty na adres:

               Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego,
               al. Ł. Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów;
               Kancelaria Zarządu Oddział Współpracy z Samorządami i Organizacjami
               z dopiskiem „Głosowanie na kandydata do Rady Działalności Pożytku Publicznego                                Województwa Podkarpackiego".

PAMIĘTAJCIE

Formularz głosowania musi być podpisany przez osoby reprezentujące organizację zgodnie z zapisami w KRS.

Dodatkowych informacji w sprawie udziela:

Anna Tworz - Kancelaria Zarządu; Oddział współpracy z samorządami i organizacjami
Tel.: 17 747 63 14; 605 082 144;

Zostań poinformowanym mieszkańcem Mielca!

Głosy mieszkańców: