Żal do sprzedawcy? Rzecznik praw konsumentów - teraz w centrum, na parterze

Od czerwca Powiatowy Rzecznik Konsumentów przyjmuje w nowym biurze na parterze, w siedzibie Starostwa przy ulicy Wyspiańskiego 6. Udziela swoich porad bezpłatnie, także przez telefon.


Decyzję o zmianie pomieszczenia z 3.piętra na pokój nr 5 na parterze podjął Starosta Zbigniew Tymuła, głównie ze względu na brak windy w budynku.

Można zgłosić się np. w przypadku nierozpatrzenia reklamacji, zwrotu pieniędzy czy innego odszkodowania.Do Powiatowego Rzecznika Konsumentów może zgłosić  się każdy, kto potrzebuje pomocy  w zakresie ochrony interesów konsumentów, czuje się oszukany przez profesjonalistów lub ma zastrzeżenia, co do jakości nabytych towarów lub usług. Rzecznik udziela informacji w jaki sposób należy dochodzić swoich roszczeń tj. kiedy można domagać się wymiany wadliwego towaru na nowy, kiedy można żądać obniżenia ceny towaru lub też kiedy można odstąpić od umowy. W wielu przypadkach Rzecznik podejmuje interwencje u przedsiębiorców, którzy nie chcą uznać praw konsumenta lub bezpodstawnie odsyłają konsumenta do producenta lub importera.

Powiatowy Rzecznik Konsumentów udziela porad bezpłatnie.

Powiatowym Rzecznikiem Konsumentów jest Magdalena Krogulec

Powiatowy Rzecznik Konsumentów przyjmuje strony w poniedziałek, środę i piątek w godzinach 9:00- 14:30

tel. (0-17) 78 00 415  e-mail [email protected]

ul. Wyspiańskiego 6, pokój 5 (parter)W celu podjęcia sprawy do rozpatrzenia przez Powiatowego Rzecznika Praw Konsumentów, konieczne jest przedstawienie dokumentów związanych z reklamacją towaru lub usługi tj. dowodu zakupu (paragon, rachunek, faktura VAT), umowy, zgłoszenia reklamacyjnego jak również wszelkiej korespondencji prowadzonej ze sprzedawcą w sprawie danej reklamacji. Rzecznik udziela porad mieszkańcom powiatu mieleckiego telefonicznie, korespondencyjnie oraz osobiście.

Bezpośrednio w biurze Rzecznika konsumenci mogą uzyskać informacje w dniach:
- poniedziałek-piątek w godzinach 7:30-15:30

Porady telefoniczne obejmują udzielanie odpowiedzi na pytania konsumentów w zakresie obowiązujących przepisów dotyczących praw konsumentów, wskazanie drogi i niezbędnych czynności, koniecznych do podjęcia przez konsumenta  postępowania reklamacyjnego. Porady telefoniczne udzielane są przez cały czas pełnionych obowiązków.


Pomoc prawna Powiatowego Rzecznika Konsumentów obejmuje w szczególności:


1) zapewnienie konsumentom bezpłatnego poradnictwa i informacji prawnej w zakresie ochrony ich interesów,
2) wytaczanie powództw na rzecz konsumentów oraz występowanie za ich zgodą do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów,
3) składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów,
4) współdziałanie z właściwymi terytorialnie delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz organizacjami, do których statutowo należy ochrona interesów konsumentów,
5) występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów.

O autorze Obywatelski Mielec

Autorem jest dziennikarz obywatelski z Mielca. Obywatelski Mielec to wspólny serwis aktywnych mieskzańców - członków organizacji społecznych, działaczy, osób które chcą coś zmienić.

0 komentarze:

Prześlij komentarz

Napisz nam, co o tym myślisz!