Będzie Mielecka Rada Działalności Pożytku Publicznego

Są już zasady powołania i tryb działania Mieleckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Uchwalili je radni miejscy na posiedzeniu 17 grudnia 2015 r. Rada powstanie po wyborach przedstawicieli mieleckich organizacji.Rada DPP głównie konsultuje i opiniuje ważne dla organizacji obywatelskich kwestię, na przykład Program współpracy z ngo. W jej skład wchodzą także radni oraz osoby wyznaczone przez prezydenta. W sumie mielecka rada będzie składała się z 12 członków.

Organizacje pozarządowe wybiorą spośród siebie 6 przedstawicieli w konkretnych obszarach tematycznych, związanych z obszarem działalności statutowej. Te obszary to:

  1. sport, rekreacja i turystyka,
  2. pomoc społeczna,
  3. edukacja i kultura,
  4. zdrowie i profilaktyka,
  5. działalność na rzecz wspólnot lokalnych,
  6. pozostałe

Czytaj treść uchwały
Podjęta przez radnych uchwała jest odpowiedzią na wniosek grupy inicjatywnej, który wpłynął do Prezydenta Miasta Mielca dnia 24 lipca 2015 r. Inicjatywa została podpisana przez przedstawicieli 8 mieleckich organizacji pozarządowych tj. Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Nowe Życie”, Stowarzyszenie Społeczno-Edukacyjne „Orzeł Biały-Strzelec”, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Mielcu, Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło w Mielcu, Podkarpackie Stowarzyszanie Wspierania Bezrobotnych, Fundacja Wspierania Profilaktyki i Edukacji Zdrowia „Źródełko”, Klub Historyczny „Prawda i Pamięć” oraz Stowarzyszenie Kulturalne JARTE.

Magistrat zorganizował spotkanie 14 września 2015 r. w Urzędzie Miejskim, a jego celem było przybliżenie zasad funkcjonowania rad działalności pożytku publicznego oraz wypracowanie najważniejszych zapisów dotyczących uchwały określającej tryb powoływania członków, organizacji i trybu działania Mieleckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Szkolenie poprowadził ekspert Świętokrzyskiego Centrum Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej. W spotkaniu wzięło udział 20 osób reprezentujących 17 podmiotów.

Obecne na szkoleniu osoby proponowały rozwiązania dotyczące liczby członków rady oraz trybu wyboru członków. Zaproponowano podział na kategorie według obszaru działalności, które będą reprezentowane przez przedstawicieli organizacji wybranych w głosowaniu. Na podstawie propozycji i uwag zgłaszanych przez organizacje pozarządowe podczas spotkania został przygotowany projekt uchwały.


Przypomnijmy, że wnioski o powołanie rady wpływały już do prezydenta w 2010 roku i w 2012, jednak wtedy nie spotkały się z pozytywną odpowiedzią i takiej rady nie powołano.


Będziemy informowali na bieżąco o wyborach do rady, które niebawem powinien ogłosić prezydent Daniel Kozdęba.

O autorze Kinga Bielec

Autorem jest dziennikarz obywatelski z Mielca. Obywatelski Mielec to wspólny serwis aktywnych mieskzańców - członków organizacji społecznych, działaczy, osób które chcą coś zmienić.

0 komentarze:

Prześlij komentarz

Napisz nam, co o tym myślisz!