Jeszcze łatwiej o 10 tysięcy - Od 10.maja nowy formularz "małych grantów"!

Nowe wzory formularzy dla "małych grantów" będą obowiązywać we wszystkich samorządach w Polsce od 10 maja. Uproszczony został kosztorys, nie trzeba już będzie opisywać harmonogramu, wystarczy zadania i ich rezultaty!

Nowe formularze są znacząco uproszczone. Część merytoryczna składa się tylko z dwóch pól – opisu zadania i rezultatów. Zdecydowanie prostszą konstrukcję ma też kosztorys (budżet). Zrezygnowano z pozostałych pól w tym z harmonogramu. Do zadań realizowanych w tym trybie stosować należy ten sam ramowy wzór umowy, który obowiązuje przy otwartych konkursach ofert.
 - czytamy w poradnik.ngo.pl 


POBIERZ nowy formularz stąd: http://goo.gl/3KIg5QCzym są małe granty do 10 tysięcy złotych? 


Artykuł 19a ust. 1 ustawy o pożytku dotyczy zlecania realizacji zadania publicznego z pominięciem konkursu, czyli tzw. "małych grantów". Samorząd może je przyznawać pod określonymi warunkami, a najważniejsze z nich to lokalny lub regionalny charakter zadania, wysokość dotacji ograniczona do 10 tys. złotych oraz czas realizacji nie dłuższy niż 90 dni, to organizacja decyduje czy wybiera formę powierzenia (dotacja pokrywa wszystkie koszty zadania) czy wsparcia (organizacja oprócz dotacji korzysta też z innych środków, żeby sfinansować zadanie).

Źródło: http://poradnik.ngo.pl/wiadomosc/1911740.html

O autorze Krzysiek Tańcula

Autorem jest dziennikarz obywatelski z Mielca. Obywatelski Mielec to wspólny serwis aktywnych mieskzańców - członków organizacji społecznych, działaczy, osób które chcą coś zmienić.

0 komentarze:

Prześlij komentarz

Napisz nam, co o tym myślisz!