Mielec zaproszony do dotacji 44 - 80 milionów złotych - Szwajcarski Program rozwoju miast

Mielec znalazł się na liście miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze mogących ubiegać się o dotacje na rozwój z "Programu Szwajcarskiego" podobnego do środków Norweskich (których Mielec mimo starań nie otrzymał 35mln). Wnioskować można nawet o 80 milionów złotych. Program rusza, trwają spotkania informacyjne, a termin wstępnych zgłoszeń wypada w grudniu 2024r 

 

Co można zrealizować za 80 milionów z Programu Szwajcarskiego?

Wnioskodawcy mogą ubiegać się o realizację kompleksowych projektów ukierunkowanych na podnoszenie jakości życia mieszkańców w obszarach tematycznych wybranych spośród następujących:
 
 • kształcenie oraz szkolenie zawodowe i specjalistyczne,
 • finansowanie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw,
 • wspieranie zarządzania migracją i promowanie działań integracyjnych,
 • poprawa bezpieczeństwa publicznego,
 • efektywność energetyczna i energia odnawialna,
 • transport publiczny,
 • gospodarka wodno-ściekowa,
 • zarządzanie odpadami,
 • ochrona przyrody i różnorodność biologiczna,
 • zdrowie i pomoc społeczna,
 • mniejszości i grupy w niekorzystnej sytuacji społecznej,
 • zaangażowanie obywatelskie i przejrzystość.
   

Będzie nowe miasto partnerskie Mielca?

Jak czytamy w opisie programu, projekty mogą być realizowane w ramach partnerstwa krajowego z  innymi jednostkami samorządu terytorialnego, w tym MOF.

Operator zachęca też do podjęcia partnerskiej współpracy z miastami szwajcarskimi w celu wzmocnienia potencjału instytucjonalnego oraz dwustronnych stosunków między Polską a Szwajcarią. W pierwszym etapie naboru polskie miasta zarezerwują budżet na przyszłą ewentualną współpracę z miastem szwajcarskim, a także przedstawią informacje na temat oczekiwań i proponowanych obszarów współpracy.
W drugim etapie naboru nastąpi identyfikacja i nawiązanie współpracy z potencjalnymi miastami partnerskimi w Szwajcarii, a także zaprojektowanie wspólnych działań w uzasadnionych przypadkach.
 


Znowu odfajkują konsultacje jak przy Funduszach Norweskich? 

Przypomnijmy, że Mielec starał się w podobnym programie o 35 milionów złotych i nie uzyskał dofinansowania. Program miał być przekrojowy, łączący różne projekty z różnych dziedzin, wyłonione w wyniku konsultacji. Dochodziły nas słuchy, że zgłoszono niekoniecznie wszystkie pomysły zgłoszone w konsultacjach, a nawet takie które w konsultacjach się nie pojawiły. Pisaliśmy o tym tutaj: https://www.obywatelski.mielec.pl/2020/08/zgosilismy-pomysy-do-planu-rozwoju.html 
 
pierwszy artykuł o tym


O autorze Obywatelski Mielec

Autorem jest dziennikarz obywatelski z Mielca. Obywatelski Mielec to wspólny serwis aktywnych mieskzańców - członków organizacji społecznych, działaczy, osób które chcą coś zmienić.

0 komentarze:

Prześlij komentarz

Napisz nam, co o tym myślisz!